Predšolska vzgoja – SSI

Vas veseli delo s predšolskimi otroki, ste ustvarjalni, komunikativni, razumevajoči, igrivi in veseli ter hkrati odgovorni in skrbni?

 

Program je primeren za vse, ki si želite pridobiti srednješolsko strokovno izobrazbo in se zaposliti v vrtcu.

 

Zaposlitvene možnosti

Kot VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK boste v vrtcu opravljali delo pomočnika diplomiranega vzgojitelja, lahko pa se tudi samozaposlite in to delo opravljate na domu.

Pogoji za vpis:

 • uspešno zaključeno osnovnošolsko izobraževanje,
 • zaključen kateri koli program srednjega poklicnega izobraževanja,
 • zaključen dveletni program nižjega poklicnega izobraževanja.

Prijave in vpis:

Do 30. septembra tekočega šolskega leta.

 

Trajanje izobraževanja in izvajanje programa
Izobraževanje traja 3 leta. V tem času udeleženci poslušajo predavanja in opravljajo izpite za štiri letnike.
Predavanja potekajo od septembra do junija, 2-krat do 4-krat na teden v popoldanskem času, praviloma od 17. do 20. ure.

Predmetnik
 
SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI

 • Slovenščina
 • Matematika
 • Tuji jezik
 • Umetnost
 • Zgodovina
 • Geografija
 • Sociologija
 • Psihologija
 • Fizika
 • Kemija
 • Biologija


STROKOVNI MODULI

 • Veščine sporazumevanja
 • Pedagogika in pedagoški pristopi v predš. obdobju
 • Razvoj in učenje predšolskega otroka
 • Varno in zdravo okolje
 • Kurikulum oddelka v vrtcu
 • Igre za otroke
 • Ustvarjalno izražanje (jezikovno izražanje, likovna vzgoja, glasbena vzgoja, plesno-gibalna vzgoja)
 • Matematika za otroke
 • Jezikovno izražanje otrok
 • Naravoslovje za otroke
 • Družboslovje za otroke
 • Informacijsko-komunikacijska tehnologija
 • Multimedije
 • Vključevanje otrok s posebnimi potrebami
 • Zakonodaja in Evropska unija
 • Načrtovanje in izvedba dejavnosti v vrtcu


PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
Praktično usposabljanje z delom (v vrtcu)

Zaključek šolanja
Pozitivno opravljeni vsi izpiti in druge obveznosti.
Uspešno opravljena POKLICNA MATURA (pisni in ustni izpit iz Slovenščine, pisni in ustni izpit iz Matematike ali Angleščine,
pisni in ustni izpit iz Vzgoje predšolskega otroka, Izpitni nastop in zagovor).