Trgovec

Program je primeren za vse, ki imate veselje do dela z ljudmi, komunikacijske in prodajne spretnosti ter željo do dela v trgovini.

 
 

Zaposlitvene možnosti
Kot prodajalec se lahko zaposlite v vseh vrstah trgovin.

Pogoji za vpis
Pogoj za vpis v 1. letnik programa TRGOVEC – PRODAJALEC je končana osemletka oziroma skrajšan program srednjega poklicnega izobraževanja. V višje letnike se lahko vpiše tisti, ki je v programih iste ali višje ravni opravil najmanj 2/3 izpitov predhodnega letnika.

Pogoj za vpis v program TRGOVEC – PREKVALIFIKACIJA je zaključena 3-letna srednja poklicna šola.


 


 Trajanje izobraževanja
•  Šolanje za program Trgovec – prodajalec obsega 3 letnike in traja 2 šolski leti,
•  Šolanje za program Trgovec – prekvalifikacija pa traja eno šolsko leto.


Predmetnik

• Slovenščina                    
• Tuji jezik                     
• Matematika
• Umetnost                                  
• Naravoslovje
• Družboslovje                
• Temelji gospodarstva           
• Poslovanje trgovskega podjetja               
• Prodaja blaga                     
• Upravljanje z blagovno skupino živila
• Interesne dejavnosti
• Praktično usposabljanje z delom
• Odprti kurikul             
           
Za kandidate v programu prekvalifikacija se predmetnik določi na podlagi primerjave programov.

Izvajanje programa
Predavanja potekaja 2x do 3x na teden v popoldanskem času, od 17. do 20. ure.

Zaključek šolanja

Pozitivno opravljeni vsi izpiti in druge obveznosti.

Uspešno opravljen ZAKLJUČNI IZPIT (pisni in ustni izpit iz slovenščine, izdelek oziroma storitev in zagovor).