Dolgi programi socialne aktivacije Kranj in Škofja Loka

 

Naziv projekta: Dolgi programi socialne aktivacije Kranj in Škofja Loka

Kraj izvajanja projekta: Kranj

Oblika programa socialne aktivacije: Dolgi programi socialne aktivacije

Obdobje trajanja projekta: 1.9.2017 - 30.6.2019

Vodilni partner: ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje

Partner v projektu: Ljudska univerza Kranj

Pridruženi partnerji v projektu: Zaposlitveni center Kragulj, Zaposlitveni center Korak, Kranjski zaposlitveni center, Center Kontura, Mestna občina Kranj, Mestna knjižnica Kranj, Zdravstveni dom Kranj

 

V mesecu oktobru 2017 je pod okriljem humanitarnega društva ŠENT v prostorih Ljudske univerze Kranj z delovanjem začel nov program, namenjen dalj časa brezposelnim osebam, ki so hkrati tudi prejemniki državne socialne pomoči.

Namen programa je, da čim več udeležencev vključimo nazaj na trg dela (zaposlitev, vključitev v APZ, v socialno podjetništvo), v dokončanje šolanja, prekvalifikacijo (vključitev v program za pridobitev NPK), ob čemer spodbujamo tudi samozaposlitev.

S skupino udeležencev smo program začeli izvajati v mesecu novembru. Udeleženci bodo program obiskovali 11 mesecev. Del programa so tudi delavnice s področja dobre komunikacije, zdravega načina življenja, računalniškega, finančnega in podjetniškega opismenjevanja, tujih jezikov in kreativnosti,  pa tudi izleti in sodelovanje pri dogajanju v lokalnem okolju.

Udeležence spodbujamo in podpiramo v iskanju ustrezne zaposlitve tudi z delavnicami, iskanjem ustreznih delodajalcev, predvsem pa poudarjamo, kako pomembna je lastna aktivnost.

Pri izvedbi delavnic sodelujemo z Ljudsko univerzo Kranj, ki  je naš glavni partner v projektu in izvaja polovico predvidenih delavnic, nam po potrebi odstopi še prostor v Medgeneracijskem centru Kranj za kuharske delavnice in prostor za športne aktivnosti.

Pomladni čas, v katerega vstopamo, bo namenjen vrtičkarstvu, pridelano pa bomo uporabili za organizacijo kuharskih delavnic.

 

 
   
 

     

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.