Erasmus+ KA 1 - Izkoristi priložnost

 

 

Ljudska univerza Kranj sodeluje v projektu IZKORISTI PRILOŽNOST - Neformalno izobraževanje za posameznike, ki so opustili izobraževanje: motivacija – izobraževanje – spremljanje, ki ga koordinira CDI Univerzum v okviru programa Evropskih skupnosti Erasmus+ na razpisu Erasmus+ 2018, Ključni ukrep 1: Učna mobilnost posameznikov, Mobilnost osebja za izobraževanje odraslih.

 

Projekt traja od 1. 6. 2018 do 30. 5. 2020.

 

V projektu sodelujejo trije konzorcijski partnerji iz Slovenije: CDI Univerzum, LU Kranj in ZLU Trbovlje in tri organizacije gostiteljice, s svojimi visoko izobraženimi zaposlenimi, ki imajo bogate izkušnje pri delu s posamezniki, ki so opustili izobraževanje, in njihovim ponovnim vključevanjem v izobraževalni proces oz. vseživljenjsko učenje in izobraževanje. Dobre prakse, ki jih bomo izkusili pri organizacijah gostiteljicah bomo v primerni obliki prenesli v naše delo.