Kakovost

 

 

 

 

Kakovost je ena izmed pomembnejših vrednot LU Kranj, na podlagi katere si nenehno prizadevamo za vsestranski razvoj in napredek naše organizacije ter za zadovoljstvo naših udeležencev izobraževanja, predavateljev in zaposlenih.
 

Uporabljamo model za samoevalvacijo POKI – ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije. S preverjanjem in izboljševanjem standardov kakovosti optimiziramo procese dela na vseh nivojih delovanja in izboljšujemo kakovost naših storitev v zadovoljstvo zaposlenih, udeležencev in predavateljev. 

 

 

Kakovost ustvarjamo vsi (17. maj 2019)

 

 

V letu 2019 je med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.

 

Akcija Kakovost ustvarjamo vsi je namenjena promociji sistematičnega dela na tem področju.

S pobudo Kakovost ustvarjamo vsi želimo različne ciljne skupine (strokovne delavce, učitelje, mentorje, svetovalce, udeležence izobraževanja odraslih, partnerske organizacije, lokalne skupnosti itd.) ozavestiti o pomembnosti stalnega dela na področju kakovosti pri tem,

 

  • ko razmišljamo, kakšni si želimo biti,
  • kadar ugotavljamo, kakšni smo, in
  • ko iščemo odgovore na vprašanje, kako smo lahko še boljši.

 

Kako skrbeti za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih, predstavljamo v promocijskem videu o tematiki kakovosti izobraževanja odraslih in vlogi svetovalca za kakovost, ki ga je v sodelovanju s štirimi svetovalkami za kakovost pripravil Andragoški center Slovenije:

 

 

Video Mozaik kakovosti izobraževanja odraslih