Projekti


Ljudska univerza Kranj svojo osnovno dejavnost dopolnjuje z vključevanjem v različne nacionalne in evropske projekte kot nosilec ali kot partner projekta.
Izvajamo projekte, ki so (so)financirani s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ), Ministrstva za notranje zadeve (MNZ), Evropske unije (EU) in Evropske komisije (program Erasmus+).

Veseli smo, da je večina projektnih aktivnosti za udeležence brezplačna, kar omogoča dostopnost do različnih programov  ranljivim ciljnim skupinam, ki si sicer težko privoščijo plačljive programe.

Rezultat izvajanja projektov so zagotovo večja prepoznavnost Ljudske univerze Kranj, partnerske povezave v Sloveniji in tujini ter pridobivanje pomembnih izkušenj na področju projektnega dela.

Z izvajanjem projektnih aktivnosti smo usmerjeni k naslednjim ciljem:
·       povečanje interesa za vseživljenjsko učenje in izobraževanje,
·       dvig ravni pismenosti,
·       dvig ravni digitalne pismenosti,
·       razvoj temeljnih in poklicnih kompetenc,
·       integracija in opolnomočenje ranljivih ciljnih skupin,
·       evropska dimenzija Ljudske univerze Kranj.