Center za družine LUK


CENTER ZA DRUŽINE LUK predstavlja osrednji prostor v lokalnem okolju, ki je namenjen druženju in zagotavljanju potreb različnih oblik družin v vseh življenjskih obdobjih.

 

Vsebine Centra za družine LUK prispevajo k lažjemu usklajevanju poklicnega, družinskega in zasebnega življenja, krepitvi enakih možnosti žensk in moških ter nudijo informacije in znanja za kakovostno življenje posameznic in posameznikov oziroma družin.

 

Center za družine LUK zagotavlja:

 

  • neformalno druženje, ki predstavlja oporo otrokom, mladostnikom, mladostnicam, posameznikom, posameznicam oziroma vsem oblikam družin v okviru skupnega preživljanja prostega časa,
  • delavnice namenjene krepitvi starševskih kompetenc,
  • delavnice za osebnostno rast otrok, mladostnikov in mladostnic,
  • izvajanje počitniških aktivnosti za otroke, organizirano občasno varstvo otrok.

 

Vizija Centra za družine LUK je postati informativni, izobraževalni, svetovalni in podporni center za vse družinske člane, ki zagotavlja varen prostor za druženje različnih generacij in ponuja priložnosti za prenos znanj, vrednot, dobrih praks in pozitivnih izkušenj.

 

V Centru za družine LUK so vedno dobrodošli vsi člani razširjene družine – otroci, starši, stari starši, 

pa tudi enostarševske družine, mladi in bodoči starši.

 

 

Stik:                                                                                                     

Mojca Rozman                                                                                Nevenka Kastelic Rupar

T: 280 48 15                                                                                     T: 082 058 457

                                                                                                                 M: 041 724 134

E: mojca.rozman@luniverza.si                                               E: mck@luniverza.si