ISIO 2017


INFORMIRANJE IN SVETOVANJE V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH – ISIO

 

SVETOVALNO SREDIŠČE GORENJSKA – podporna služba vključevanja v vseživljenjsko učenje

 

V letu 2017 je Ljudska univerza Kranj kot konzorcijski partner sodelovala v projektu ISIO 2017. 

 

Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih je ena od temeljnih podpornih dejavnosti, ki odraslim zagotavlja:

 

  • pomoč pri odločanju za izobraževanje,
  • pomoč pri načrtovanju in organizaciji učenja med potekom izobraževanja,
  • pomoč pri načrtovanju vseh nadaljnjih poti učenja in razvoja kariere.

 

Z dejavnostjo svetovalnih središč uresničujemo naslednje cilje:

 

  • odrasli imajo brezplačen dostop do svetovanja in izobraževanja;
  • odraslim so zagotovljene kakovostne svetovalne storitve za izobraževanje in učenje;
  • svetovalna dejavnost učinkovito prispeva k vključenosti odraslih v vseživljenjsko učenje in k uspešnosti pri tem.

 

Svetovalna središča zagotavljajo odraslim informiranje in svetovanje: 

 

  • pred vključitvijo v izobraževanje (izbrati ustrezen izobraževalni program in organizacijo, ki izpeljuje ta program, spoznati vpisne pogoje, način poteka izobraževanja idr.);
  • med potekom (kako organizirati svoje učenje, kako odpravljati težave pri učenju idr.);
  • ob koncu izobraževanja (oceniti, kaj sem dosegel, v čem se lahko še izobražujem idr.).
  •