Strokovno usposabljanje


Izberite učenje za boljše življenje!
 

 

Strokovna usposabljanja vam nudijo možnost, da svoj poklic dopolnite z novimi strokovnimi znanji in postanete še uspešnejši.
 

S strokovnim usposabljanjem in pridobitvijo nacionalne poklicne kvalifikacije lahko z novim poklicem začnete novo poklicno pot.
 

Za strokovno usposabljanje se lahko odločite, ker ste si določen poklic že vedno želeli opravljati, pa v preteklosti ni bilo pravih pogojev za to - sedaj pa ste prišli do točke v življenju, ko je to možno.

 

Aromaterapevt/Aromaterapevtka

NPK ART preverjanje in potrjevanje: 21.10.2020 pregled map, 4.11.2020 neposredno preverjanje

Mladinski delavec/Mladinska delavka

NPK MLD preverjanje in potrjevanje: 26.11.2020 pregled map, 10.12.2020 neposredno preverjanje

Organizator/Organizatorka poslovanja

NPK ORP preverjanje in potrjevanje: 11.11.2020 pregled map. 25.11.2020 neposredno preverjanje

Socialni oskrbovalec/oskrbovalka na domu

NPK SOD preverjanje in potrjevanje: 24.11.2020 pregled map. 9.12.2020 neposredno preverjanje   

Računovodja/Računovodkinja

NPK RČN preverjanje in potrjevanje: 2.12.2020 pregled map. 16.12.2020 neposredno preverjanje      

Knjigovodja/Knjigovodkinja

NPK KNJ preverjanje in potrjevanje: 2.12.2020 pregled map. 16.12.2020 neposredno preverjanje           

Vodja projekta

Pomočnik/Pomočnica kuharja/kuharice

Medkulturni mediator

Skupnostni tolmač za albanski jezik

 

 

STOPITE V VAŠ NOV JUTRI Z LUK      smiley

 

Svetovanje:

 

 

 

Renata Dobnikar
T: 04 280 48 16

renata.dobnikar@luniverza.si


 

Koristne informacije:

 

 

Cenik

 

Splošni pogoji poslovanja LUK

Strokovna usposabljanja za brezposelne


NPK Nacionalne poklicne kvalifikacije