Pomočnik / pomočnica kuharja / kuharice

 

 

Izkoristite čas in se pripravite in prijavite na preverjanje in potrjevanje NPK že danes!

 

Usposabljanje za pomočnika/pomočnico kuharja/kuharico je namenjeno vsem, ki bi se želeli usposobiti za uspešno opravljanje pomožnih del v kuhinji (čiščenje živil, priprava prilog, solat, sladic,…). Imate izkušnje, znanja s področja kuhanja in dela v kuhinji, pa nimate ustreznega certifikata?         


Kot pomočnik kuharja se lahko zaposlite v vseh vrstah kuhinj po restavracijah, hotelih, šolah, vrtcih…


Usposabljanje poteka v skladu s Katalogom strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo Pomočnik / pomočnica kuharja / kuharice.

 

Po zaključenem usposabljanju boste dobro pripravljeni za vključitev v postopek

pridobivanja certifikata NPK.         
 

VSEBINA:
 

 • čiščenje živil,
 • priprava živil za hladne začetne jedi,
 • priprava živil za tople začetne jedi,
 • priprava juh, jušnih zakuh, vložkov, enolončnic,
 • priprava prilog,
 • priprava zelenjavnih jedi,
 • priprava solat,
 • priprava preprostih sladic,
 • priprava servirne posode,
 • priprava hitre hrane,
 • priprava pic,
 • higiena in urejenost kuhinje.

 

Potek usposabljanja:


Teoretični del – 20 ur
Praktični del v kuhinji – 50 ur
Teoretičnemu delu usposabljanja sledi delo v kuhinji 2-3 krat  tedensko. Izvajali ga bodo predavatelji zbogatimi izkušnjami.

 

PODATKI O PROGRAMU
 

Vrsta programa: Pomočnik/pomočnica kuharja / kuharice

 

Trajanje programa: 70 ur

 

Klasius-P

Hotelirstvo in gostinstvo (1013)

 

Klasius-SRV

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)

 

Raven kvalifikacije

(III)


 

STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Pomočnik / pomočnica kuharja / kuharice in točko 11 Kataloga znanj.


POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO
 

 • Ni posebnih pogojev

 

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je
kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in
kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:

 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.


NAČINI PREVERJANJA

Praktično preverjanje in zagovor.

 

STOPITE V VAŠ NOV JUTRI Z LUK      smiley

Svetovanje:

 

 

 

Renata Dobnikar
T: 04 280 48 16

renata.dobnikar@luniverza.si


 

Prijava
 

Cenik

 

 

Koristne informacije:

NPK Nacionalne poklicne kvalifikacije