Vodja projekta

 

Izkoristite čas in se pripravite in prijavite na preverjanje in potrjevanje NPK že danes!

 

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki vas zanima in bi se radi usposobili za projektno delo.

Ste inovativni, imate radi razgibano delo in se ne prestrašite novih delovnih izzivov?

Spoznajte kako poteka delo na projektu in si pridobite praktična temeljna znanja o vodenju

projektov od začetka do konca.

 

Usposabljanje poteka v skladu s Katalogom strkovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacij Vodja Projekta.

 

Po zaključenem usposabljanju boste dobro pripravljeni za vključitev v postopek

pridobivanja certifikata NPK.         

 

VSEBINA:

 

 • definiranje ciljev projekta
 • izdelava plana izvedbe projekta
 • organiziranje, način sodelovanja in komuniciranje članov projektnega tima ter hranjenje dokumentov
 • organiziranje izvedbe projektnih aktivnosti
 • vodenje projektnega tima
 • komuniciranje s člani projektnega tima, strokovnjaki iz podjetja, z zunanjimi izvajalci, nadzornikom projekta in/ali direktorjem projektov


 

Potek usposabljanja:
 

2 x tedensko po 4 izobraževalne ure na LU Kranj v skladu z urnikom, ki ga prejmete na informativnem srečanju.


 

PODATKI O PROGRAMU

 

Vrsta programa: priprave za pridobitev NPK Vodja projekta

 

Trajanje programa: 60 ur

 

Klasius-P

Poslovanje in upravljanje, menedžment (0413)

 

Klasius-SRV

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

 

Raven kvalifikacije

(VI)

 

STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Vodja projekta in točko 11 Kataloga znanj.


POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

 

 • Srednja splošna ali strokovna izobrazba in najmanj 5 let izkušenj pri projektnem delu ali
 • Višja oz. visoka strokovna šola in najmanj 4 leta izkušenj pri projektnem delu ali
 • Univerzitetni ali specialistični študij in najmanj 3 leta izkušenj pri projektnem delu ali
 • Magistrski študij in najmanj 1 leto izkušenj pri projektnem delu
 • Vsak kandidat mora izdelati seminarsko nalogo, ki vključuje zagonski del elaborata projekta, fazna poročila in poročilo o zaključku projekta.

 

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Zagovor seminarske naloge.

 

STOPITE V VAŠ NOV JUTRI Z LUK      smiley

Svetovanje:

 

 

 

Renata Dobnikar
T: 04 280 48 16

renata.dobnikar@luniverza.si

 

Prijava
 

Cenik

 

 

Koristne informacije:

NPK Nacionalne poklicne kvalifikacije