Svetovanje

 

Od 1. 1. 2021 dalje je Ljudska univerza Kranj izvajalka javne službe na področju izobraževanja odraslih.
 
V skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih - ZIO-1 (Uradni list RS, št. 6/18) sta vsebina javne službe na področju izobraževanja odraslih
 

 

Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih zajema svetovalno dejavnost pri:

 • vključevanju v program osnovne šole za odrasle in pri nadaljevanju izobraževalne poti,
 • vključevanju v javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba,
 • vključevanju v neformalne izobraževalne programe za odrasle,
 • ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti, pridobljenih v formalnem in neformalnem izobraževanju ter pri priložnostnem učenju, na podlagi dokumentacije, in sicer za osebnostni razvoj, nadaljnje izobraževanje in vključitev na trg dela, ter
 • samostojnem učenju.

 

Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih je namenjena vsem odraslim in je brezplačna.

 

INFORMIRAMO, SVETUJEMO, USPOSABLJAMO IN SMO TU ZA VAS

S svetovanjem vam bomo pomagali poiskati odgovore na vaša vprašanja v zvezi z izobraževanjem za delo, osebni razvoj ali prosti čas. V osebnih in zaupnih pogovorih vam zagotavljamo pomoč pri:

 • odločanju za izbiro primernega izobraževanja,
 • iskanju primerne Nacionalne poklicne kvalifikacije
 • iskanju virov sofinanciranja izobraževanja,
 • izpolnjevanju vlog v zvezi z izobraževanjem,
 • uporabi tehnologije za učenje na daljavo,
 • odločanju za karierne spremembe,
 • izdelavi portfolija in EUROPASS dokumentov s katerimi se lahko predstavite po vsej Evropi,
 • ugotavljanju in dokumentiranju  znanja in spretnosti, pridobljenih v formalnem in neformalnem izobraževanju ter pri priložnostnem učenju,
 • samostojnem učenju.

 

​Z novimi znanji bodite korak pred drugimi, ko se pojavi nova karierna priložnost.

Svetovanje, ugotavljanje in vrednotenje priložnostno in neformalno pridobljenih znanj poteka v prostorih

 • Ljudske univerze Kranj,
 • LUK – medgeneracijskega centra,
 • v občinah Cerklje, Preddvor, Šenčur in Naklo.
 • Po dogovoru pridemo tudi v vašo organizacijo.

 

V trenutnih razmerah pa nudimo tudi svetovanje po elektronski pošti, telefonu ali na daljavo preko ZOOM-a ali Skype-a.

 

Za več informacij ali prijavo na brezplačno individualno svetovanje ali vrednotenje znanj

SVETOVALNO SREDIŠČE KRANJ: svetovanje@luniverza.si ali 031 721 149

 

Stopite v vaš nov jutri z LUK.

 

 

   

   

 

 

 

Urnik izvajanja svetovalne dejavnosti:

 

ponedeljek - četrtek od 10.00 do 17.00

 

 

Za individualni termin se naročite:

 

svetovanje@luniverza.si

 

031 721 149

 

04 280 48 00

 

 

Vprašajte nas

 

 

Svetujemo za znanje

 

 

Center za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Gorenjske