Izobraževanje

 
 

SVETOVALNA DEJAVNOST PRI VKLJUČEVANJU V IZOBRAŽEVANJE IN NADALJEVANJU IZOBRAŽEVANJA           

 

Nudimo vam strokovno podporo pri vključevanju v izobraževanje na novo oz. pri nadaljevanju že začetega izobraževanja.

 

Podali vam bomo celostne informacije o možnostih izobraževanja v programih:

 

  •  osnovne šole za odrasle,
  • srednješolskega in višješolskega izobraževanja za odrasle,
  • v javnoveljavnih izobraževalnih programih za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba,
  • v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle.

 

Svetovalci v izobraževanju odraslih vas bomo motivirali za vključevanje v izobraževanje in nadaljevanje izobraževanja.

 

Skupaj z vami bomo pripravili vaš osebni izobraževalni načrt ter vas spodbujali pri učenju med potekom izobraževanja.

 

Po zaključku izobraževanja pa vam nudili tudi karierno svetovanje pred vstopom na trg dela.