Samostojno učenje

 

SVETOVALNA DEJAVNOST PRI SAMOSTOJNEM UČENJU                                                                                                    

Zagotavljamo vam organizirano učno okolje in strokovno podporo pri učenju                          

za pridobitev, obnavljanje oziroma posodobitev znanja, spretnosti in temeljnih zmožnosti.     

 

Nudimo vam strokovno podporo svetovalca v izobraževanju odraslih v našem Središču za samostojno učenje pri:

 

  • iskanju informacij
  • ugotavljanju vaših interesov, učnih potreb in stopnje predznanja za določeno vsebino oz. področje
  • načrtovanju in spremljanju individualnega učenja,
  •  motiviranju in spodbujanju za samostojno učenje,
  •  uporabi gradiv, učnih virov in tehnologij pri samostojnem učenju,
  • posredovanju znanja o učenju, metodah in tehnikah učenja,
  • učenju vsebin in doseganju učnih ciljev,
  • analiziranju učnih izidov,
  • iskanju možnosti za samostojno učenje