TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2022

 

 

 

 

 

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. S projektom opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana ‘Slovenija, učeča se dežela’.


Letošnje leto TVU praznujejo svojo 27. obletnico. Na prireditvah se povezujejo raznovrstni izvajalci izobraževanja in učenja ter udeleženci vseh generacij - od otrok  v vrtcih in šolah preko študentov, delovno aktivnega prebivalstva vse do starejših v tretjem življenjskem obdobju. 

S prireditvami TVU razvijamo pozitiven odnos do vseh oblik, različnih vsebin in poti učenja ter pomagamo pri uresničevanju nacionalnih in evropskih strategij na področju izobraževanja.

  

Sodelujemo tudi v vseslovenskih akcijah, kjer lahko pripadniki različnih generacij sodelujete na področju, ki vam je še posebej pri srcu.

 

Na voljo je preko 150 priložnosti za pridobivanje znanj, spretnosti in veščin ter druženja na področjih:

 


•            sporazumevanje v tujih jezikih
•            delo in zaposlovanje
•            medkulturnost
•            gibanje in sprostitev
•            igra in prosti čas
•            spletna orodja
•            likovno ustvarjanje
•            glasbeno izražanje

•            tehnika in tehnologija
•            kulturna zavest in izražanje
•            zdravje
•            osebna rast
•            demenca
•            ročna dela


Dogodki so dostopni resnično vsem, saj so BREZPLAČNI. Zato kar pogumno izkoristite priložnosti!
 

Desno si lahko pogledate program po tednih.

 

Prepričani smo, da vas bo zanimiv in pester program privabil k aktivni udeležbi.

Pridobivanja raznolikih znanj in spretnosti, spoznavanja novih ljudi in širjenja obzorij skupaj z vami se že veselimo.
Ljudska univerza Kranj in izvajalci