Skip to main content

Ugotavljanje in dokumentiranje znanja in spretnosti

Nudimo vam strokovno podporo pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti, pridobljenih v formalnem in neformalnem izobraževanju ter priložnostnem učenju.

V sodelovanju s svetovalcem v izobraževanju odraslih ugotovite in ozavestite katero znanje in spretnosti že imate. Usmerili vas bomo pri zbiranju in urejanju dokumentacije o učnih izidih, ki ste jih pridobili po formalnih, neformalnih in priložnostnih poteh izobraževanja, učenja in dela.

Predstavili vam bomo možnosti uporabe rezultatov tega procesa pri nadaljnjem izobraževanju in razvoju kariere.

Naredite svoje kompetence vidne.

*Kaj je kompetenca?

»Zmožnost se je uveljavila kot slovenski prevod za izraz kompetenca. Označuje lastnost posameznika, da ustrezno uporabi učne dosežke v različnih okoliščinah (izobraževanje, delo, osebni ali poklicni razvoj). Zmožnosti predstavljajo notranje mentalne strukture – v smislu sposobnosti, kapacitete in dispozicij, ki so lastnost posameznika.«

*(Izhodišča za pripravo javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle, 2020 )

 

Kaj pomeni ugotavljanje in dokumentiranje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja?

  1. To je postopek ugotavljanja, dokumentiranja, ocenjevanja in potrjevanja obstoječih kompetenc osebe.
  2. To je proces, ki vrednoti znanje, veščine in kompetence ne glede na to, kje, kako in kdaj so bile pridobljene.
  3. Gre za proces opolnomočenja posameznikov, tako da je njihovo učenje vidno.

Odrasli v postopkih ugotavljanja in dokumentiranja  pridobijo mnenje, ki vsebuje informacijo o znanjih, ki jih izkažejo v postopku vrednotenja ter konstruktivna priporočila za odpravo vrzeli, ki se lahko pokažejo v fazi ocenjevanja.

Na Ljudski univerzi Kranj ugotavljamo in dokumentiramo znanja tujih jezikov in slovenščine, računalniška znanja, pomagamo pri urejanju osebne zbirne mape z vašimi dokumenti (portfolija) in življenjepisa ter izdamo mnenje o vašem znanju.

Koristi odkritega in zapisanega znanja so:

  • zamenjava delovnega mesta ali napredovanje na obstoječem
  • nove poti za vključitev v formalno ali neformalno izobraževanje
  • urejena zbirna mapa vaših dokumentov za nastop na trgu dela
  • zapisano mnenje o vašem znanju z navodili za nadaljnji razvoj.

Pomislite na hobije in dejavnosti, ki jih počnete v prostem času. Tudi tam pridobivate nova znanja, ki so lahko pomembna pri iskanju pravega poklica. Pridite, da skupaj s svetovalko odkrijete katera znanja se skrivajo v vas.

Več preberite na povezavi Svetovalno središče Kranj,

za več informacij ali brezplačno individualno svetovanje nas kontaktirajte: svetovanje@luniverza.si ali 04 280 48 00.

Ostale novice

Vse novice

Ne odlašajte,
vpišite se že danes

Vpis Vpis Vpis