Kakovost

 

 

 

 

Kakovost je ena izmed pomembnejših vrednot LU Kranj, na podlagi katere si nenehno prizadevamo za vsestranski razvoj in napredek naše organizacije ter za zadovoljstvo naših udeležencev izobraževanja, predavateljev in zaposlenih.
 

Uporabljamo model za samoevalvacijo POKI – ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije. S preverjanjem in izboljševanjem standardov kakovosti optimiziramo procese dela na vseh nivojih delovanja in izboljšujemo kakovost naših storitev v zadovoljstvo zaposlenih, udeležencev in predavateljev. 

 

Skupina za kakovost je v septembru 2021 prenovila Izjavo o kakovosti in Listino kakovosti ter pripravila smernice za prenovo spletne podstrani o kakovosti.

 

 

      

 

17. septembra 2021 na Dnevu za kakovost je svoje delovno področje zaposlenim predstavila nova svetovalka za kakovost.

 

 

 

ZGODBE O KAKOVOSTI

Zgodbe so vir učenja, saj spodbujajo naše narativno mišljenje in nam s pomočjo pripovedi drugega lahko pomagajo tudi pri lastnem odločanju v različnih situacijah. Uporaba zgodbe na delovnem področju, ki je strokovno zahtevno, lahko deluje kot motivacijsko sredstvo. Zgodbe so lahko zelo ustrezen način razmišljanja in zbiranja podatkov tudi v procesih presojanja in razvijanja kakovosti, saj lahko povedo veliko več od skopih podatkov, do katerih se dokopljemo z anketami ali podobno (Kroflič, usposabljanje svetovalcev za kakovost, 2020).

 

Zgodbe učiteljev v izobraževanju odraslih

 

ZGODBE IZ PANDEMIJE

Avtorji skozi svoje avtentične zgodbe sporočajo, kako so doživljali pandemijo – na osebni in strokovni ravni. Kako je potekalo izobraževanje odraslih v tem zahtevnem obdobju, kaj so se naučili, katere izkušnje nabrali, pa tudi, kaj vse je covid-19 razkril. Vse te zgodbe pripovedujejo o učenju kot našem velikem zavezniku, ki pomaga predrugačiti še tako zahtevne čase, učenju, ki nas vodi naprej in povezuje v skupnem.

 

Doživljanje izobraževalcev odraslih med pandemijo

 

Video Mozaik kakovosti izobraževanja odraslih