Splošni tečaji

 

Splošni tečaji potekajo po sodobnih programih, ki so namenjeni učenju odraslih.
Poudarek je na urjenju vseh štirih spretnosti obvladanja tujega jezika prilagojeno starejšim: bralno in slušno razumevanje, ustna komunikacija in tvorjenje pisnih besedil.

 

Predavatelji splošnih tečajev so izkušeni profesorji tujega jezika, ki so strokovni, znajo motivirati, pripravljajo aktivno in dinamično učenje tujega jezika, poskrbijo za prijetno in varno učno okolje in uživajo v svojem delu.
 

 

V primeru 13 in več udeležencev v skupini na jezikovnem tečaju se le-ta podaljša za 10 ur.

Uveljavljanje denarnega popusta ob nekoriščenju možnosti podaljšanja tečaja ni možno.

 

V primeru 4 - 6 udeležencev v skupini na jezikovnem tečaju se le-ta skrajša za 10 ur.

 

Informacije in svetovanje:
 

Maja Celestina

04 280 48 17

starejsi@luniverza.si

 

 

Koristne povezave:
 

Akcija POMLAD 2022

 

Medgeneracijski center Kranj
 

Večgeneracijski center Gorenjske

 

Spletna stran Mestne občine Kranj
 

 

Cenik

 

Spletni portali za starejše:

Varna starost 

Seniorji.info

Moja leta.si