Medgeneracijski center Kranj


Ena od dejavnosti LUK - Ljudske univerze Kranj je dejavnost medgeneracijskega sodelovanja, ki se odvija v Medgeneracijskem centru, Cesta talcev 7, Kranj.

 

 

 

Zemljevid lokacije


 

 

Medgeneracijsko sodelovanje je stoletja veljalo za nekaj samo po sebi umevnega. Posameznik se je z njim srečeval pretežno znotraj družine, starejši so prenašali svoje modrosti in izkušnje na mlajše. Na ta način so se znotraj družine med različnimi generacijami neformalno in priložnostno prenašala znanja, veščine, kompetence, norme in vrednote. Medsebojna pomoč je bila del življenja.
 

Danes je situacija drugačna. Sodelovanje  med generacijami, ki  ne poteka več spontano in le znotraj družine, potrebuje spodbude in prenos v širše socialno okolje. Pogosta prostorska ločenost staršev in otrok od starih staršev ter drugačen tempo življenja onemogoča delovanje stoletja uveljavljenega modela medgeneracijskega sodelovanja. 
 

Namen programa medgeneracijskega sodelovanja je predvsem:
 

•    zapolniti vrzel, ki je nastala zaradi drugačnega tempa življenja in prostorske ločenosti staršev in otrok od starih staršev ter ima za posledico globok kulturni prepad med generacijami,

•    zagotavljati možnosti za pozitivno vplivanje na pogosto negativna stališča, ki jih imamo ljudje do pripadnikov drugih generacij, še zlasti do starejših in staranja,

•    vključevanje pripadnikov ranljivih ciljnih skupin,

•    graditev solidarnosti, zaupanja in medsebojne pomoči med generacijami in posledično vzpostavitev učinkovitejšega delovanja skupnosti.

 

Medgeneracijsko sodelovanje povezujemo z delovanjem v skupnosti, zato v dejavnost vključujemo najrazličnejše organizacije.