Geografski krožek

Geografski krožek

V novem izobraževalnem letu uvajamo novost: Geografski krožek.

Geografija, po naše zemljepis, ni zgolj to, kar zaslutimo v imenu - opis zemlje.

Geografija je kompleksa veda. To pomeni, da je hkrati naravna in družbena, npr. zajema tako opis površja in vremena kot tudi značilnosti prebivalstva v določeni regiji.

Uvodna srečanja bomo namenili obči geografiji, nato pa bomo obravnavali regionalno geografijo.

Bistven poudarek bo na spoznavanju družbene in naravne pestrosti Slovenije, s poudarkom na domači regiji. Preučili bomo aktualne probleme, npr. ujme, pregrevanje ozračja, migracije....

Nekatera srečanja bomo izvedli tudi na terenu in tako prešli s teorije na prakso. 

Osnovni cilj je bolje spoznati domačo regijo, saj je že znani antični filozof zapisal " nečastno je biti tujec v lastni deželi ... "

Spoznajte zanimivosti okolja, v katerem živimo.

Program obsega 60 izobraževalnih ur.

Vpis: sprejemamo prijave

Termin: ob torkih 17.00 - 18.30

Pričetek: v oktobru

Dodatne informacije: