Uvrstitveni testi


Uvrstitveni testi obsegajo 45 izbirnih vprašanj na katere odgovarjate s klikom na pravilno rešitev.

Možna je samo ena rešitev.

Zadnje vprašanje je namenjeno pisnemu izražanju. V več stavkih napišite kratko zgodbo na določeno temo.

S ciljem, čim bolj vam svetovati pri nadaljnih korakih učenja tujih jezikov, vas naprošamo, da izpolnite vsa vprašanja in podatke o vas.


Veliko sreče pri reševanju uvrstitvenih testov vam želi:

Vaša Ljudska univerza Kranj.