Skip to main content

Vodja projekta

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki vas zanima in bi se radi usposobili za projektno delo.

Ste inovativni, imate radi razgibano delo in se ne prestrašite novih delovnih izzivov? Spoznajte kako poteka delo na projektu in si pridobite praktična temeljna znanja o vodenju projektov od začetka do konca.

Usposabljanje poteka v skladu s Katalogom strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo Vodja Projekta.

Po zaključenem usposabljanju boste dobro pripravljeni za vključitev v postopek pridobivanja certifikata NPK.

 

Vsebina

 • definiranje ciljev projekta
 • izdelava plana izvedbe projekta
 • organiziranje, način sodelovanja in komuniciranje članov projektnega tima ter hranjenje dokumentov
 • organiziranje izvedbe projektnih aktivnosti
 • vodenje projektnega tima
 • komuniciranje s člani projektnega tima, strokovnjaki iz podjetja, z zunanjimi izvajalci, nadzornikom projekta in/ali direktorjem projektov

 

Informacije o programu:

Vrsta programa: priprave za pridobitev NPK Vodja projekta

Trajanje programa: 60 ur

Potek usposabljanja: 2x tedensko po 4 izobraževalne ure na LU Kranj v skladu z urnikom, ki ga prejmete na informativnem srečanju.

Klasius-P: Poslovanje in upravljanje, menedžment (0413)

Klasius-SRV: Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

Raven kvalifikacije: (VI)

Strokovna znanja in spretnosti: glej poklicni standard Vodja projekta in točko 11 Kataloga znanj.

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo:

 • Srednja splošna ali strokovna izobrazba in najmanj 5 let izkušenj pri projektnem delu ali
 • Višja oz. visoka strokovna šola in najmanj 4 leta izkušenj pri projektnem delu ali
 • Univerzitetni ali specialistični študij in najmanj 3 leta izkušenj pri projektnem delu ali
 • Magistrski študij in najmanj 1 leto izkušenj pri projektnem delu
 • Vsak kandidat mora izdelati seminarsko nalogo, ki vključuje zagonski del elaborata projekta, fazna poročila in poročilo o zaključku projekta. 

 

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

Zagovor seminarske naloge.

Dodatne informacije:

Ne odlašajte,
vpišite se že danes

Vpis Vpis Vpis