Skoči na glavno vsebino

8. in 9. razred

Pogoji za vpis

Pogoji za vpis v program so sledeči:

 • končan 6. razred osemletke oziroma 7. razred devetletke, izpolnjena osnovnošolska obveznost,
 • odrasli, stari več kot 15 let,
 • nedokončana OŠ obveznost v OŠ s prilagojenim programom, ki zagotavlja pridobitev enakovrednega izobrazbenega standarda,
 • dokončana OŠ s prilagojenim programom, ki zagotavlja pridobitev nižjega izobrazbenega standarda.

 

Dokumenti za vpis

Ob vpisu je potrebno predložiti:

 • potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti,
 • spričevalo (oz. obvestilo o uspehu) zadnjega končanega in zadnjega obiskovanega razreda,
 • osebni dokument.

 

Potek izobraževanja

 • Izobraževanje za vsak razred traja 20 tednov, kar pomeni, da je v enem šolskem letu možno opraviti dva razreda (8. in 9. razred).
 • Pouk poteka na Ljudski univerzi Kranj, Cesta Staneta Žagarja 1.
 • Za vsak razred posebej je izdelan urnik predavanj, ki potekajo od ponedeljka do petka, od 14.30 do 19.10.
 • Izdajamo javnoveljavna spričevala o končani osnovni šoli, ki so enakovredna tistim v rednih šolah.
 • Po končani osnovni šoli lahko udeleženci nadaljujejo šolanje v programih rednega srednješolskega izobraževanja ali v verificiranih srednješolskih programih za odrasle.

 

Učno gradivo

​​Udeleženci uporabljajo učbenike redne osnovne šole in dodatno gradivo za samostojno učenje doma.
Odraslim in mladini nudimo BREZPLAČNO učno pomoč, prijazno spodbudo in svetovanje.

 

Vpis v izobraževalno leto 2023 / 2024

Vpis v izobraževalno leto 2023/2024 bo potekal 1. 9. 2023 - 15. 9. 2023 in 29.1. 2024 - 2. 2. 2024.

Predmetnik

Slovenščina
Matematika
Angleščina
Glasbena umetnost
Geografija
Zgodovina
Domovinska in državljanska kultura in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Izbirni predmet I
Izbirni predmet II

Slovenščina
Matematika
Angleščina
Geografija
Zgodovina
Fizika
Domovinska in državljanska kultura in etika
Kemija
Biologija
Izbirni predmet I
Izbirni predmet II

Ne odlašajte,
vpišite se že danes

Vpis Vpis Vpis