Skoči na glavno vsebino
Kakovost

Kakovost

Kakovostno izobraževanje

Kakovost je ena izmed pomembnejših vrednot LU Kranj, na podlagi katere si nenehno prizadevamo za vsestranski razvoj in napredek naše organizacije ter za zadovoljstvo naših udeležencev izobraževanja, predavateljev in zaposlenih.

Uporabljamo model za samoevalvacijo POKI – ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije. S preverjanjem in izboljševanjem standardov kakovosti optimiziramo procese dela na vseh nivojih delovanja in izboljšujemo kakovost naših storitev v zadovoljstvo zaposlenih, udeležencev in predavateljev.

Skupina za kakovost je v septembru 2021 prenovila Izjavo o kakovosti in Listino kakovosti ter pripravila smernice za prenovo spletne podstrani o kakovosti.

17. septembra 2021 na Dnevu za kakovost je svoje delovno področje zaposlenim predstavila nova svetovalka za kakovost.

19. maja 2022 smo na Dnevu za kakovost  izvedli vodene pogovore z udeleženci izobraževanj za področje Učnih virov.

8. decembra 2022 smo na Andragoškem zboru izvedli fokusno skupino med predavatelji za področje Učnih virov.

26. maja 2023 smo za posleni na LUK na Dnevu za kakovost naredili načrt sprotnega spremljanja kakovosti in spoznali načrt poglobljene samoevalvacije.

1. junija 2023 smo prejeli sklep Andragoškega centra Slovenije, da se nam podaljša pravica do uporabe Zelenega znaka kakovosti do 31. 3. 2026.

 

Zgodbe so vir učenja, saj spodbujajo naše narativno mišljenje in nam s pomočjo pripovedi drugega lahko pomagajo tudi pri lastnem odločanju v različnih situacijah. Uporaba zgodbe na delovnem področju, ki je strokovno zahtevno, lahko deluje kot motivacijsko sredstvo. Zgodbe so lahko zelo ustrezen način razmišljanja in zbiranja podatkov tudi v procesih presojanja in razvijanja kakovosti, saj lahko povedo veliko več od skopih podatkov, do katerih se dokopljemo z anketami ali podobno (Kroflič, usposabljanje svetovalcev za kakovost, 2020).

 

Zgodbe učiteljev v izobraževanju odraslih

Avtorji skozi svoje avtentične zgodbe sporočajo, kako so doživljali pandemijo – na osebni in strokovni ravni. Kako je potekalo izobraževanje odraslih v tem zahtevnem obdobju, kaj so se naučili, katere izkušnje nabrali, pa tudi, kaj vse je covid-19 razkril. Vse te zgodbe pripovedujejo o učenju kot našem velikem zavezniku, ki pomaga predrugačiti še tako zahtevne čase, učenju, ki nas vodi naprej in povezuje v skupnem.

 

Doživljanje izobraževalcev odraslih med pandemijo

Izjava o kakovosti

Listina kakovosti

 

Akcijski načrt za razvoj kakovosti je načrt ohranjanja dobrega ravnanja in vpeljevanja sprememb v ravnanje izobraževalne organizacije in delo zaposlenih, zato da bi uresničevali svoje poslanstvo in dosegli zastavljeno vizijo. Je orodje za načrtovanje razvoja kakovosti, ki na podlagi opredeljenih standardov kakovosti in ugotovitev samoevalvacije opredeljuje dejavnosti za razvoj kakovosti, naloge in roke.

 

Akcijski načrt za razvoj kakovosti 2024

 

 

Letno poročilo o samoevalvaciji, spremljanju in drugih procesih presojanja in razvijanja kakovosti izobraževanja odraslih opisuje vse aktivnosti, ki jih je izobraževalna organizacija izpeljala v zvezi s zagotavljanjem primerne kakovosti v izbranem letu v vseh izobraževalnih programih, dejavnostih in procesih, ki so potekali v izobraževalni organizaciji.

 

Letno poročilo o samoevalvaciji, spremljanju in drugih procesih presojanja in razvijanja kakovosti izobraževanja odraslih 2023

Skupina za kakovost je osrednje jedro notranjih procesov kakovosti. Skrbi za povezano delovanje notranjega sistema kakovosti, deluje kot motivator, načrtuje in organizira dejavnosti in jih deloma tudi izpeljuje. Je posrednica med vsemi sodelujčimi v procesih opredeljevanja, presojanja in razvijanja kakovosti ter skrbi za informiranost različnih interesnih skupin o teh dogajanjih in njihovih dosežkih.

 

Skupino za kakovost sestavljajo:

 

Mateja Šmid, prof.
Direktorica

 

Renata Dobnikar, prof.
Strokovna delavka

 

Jasna Omerzu, prof.
Strokovna delavka

 

Petra Odar, prof.
Strokovna delavka

 

Mojca Rozman, univ. dipl. org. dela
Strokovna delavka
Svetovalka za kakovost

Naloge komisije so podane v Pravilniku o sestavi, mandatu in nalogah komisije za kakovost.

V komisijo za kakovost so imenovani:

 

Mateja Šmid, direktorica, predsednica

 

Mojca Rozman, strokovna delavka, svetovalka za kakovost, članica

 

Renata Dobnikar, strokovna delavka, članica

 

Jasna Omerzu, strokovna delavka, članica

 

Franci Čeh, zunanji izvajalec v programu medgeneracijskega sodelovanja, član

 

Jure Grilc, zunanji izvajalec v programu Osnovna šola za odrasle, član

 

Laura Cuder Turk, zunanja izvajalka v programu Jezikovne šole, članica

 

Matjaž Prosen, predstavnik udeležencev v programu Univerze za starejše, član

Svetovalec skrbi za razvoj kakovosti izobraževanja s pomočjo sistematične strokovne podpore, ki jo nudi vodstvu, predavateljem in drugim strokovnim delavcem pri načrtovanju, izpeljavi in vrednotenju izobraževanja in ostalih procesov.

 

»Kakovost je ena izmed vrednot Ljudske univerze Kranj. Nivo kakovosti organizacije ni nikoli rezultat naključja ampak odraz kakovostnega dela. Stalno spremljanje kakovosti in uvajanje izboljšav pa prinaša nove možnosti za razvoj.«

 

Svetovalka za kakovost:

Mojca Rozman
Tel.: 04 280 48 23
mojca.rozman@luniverza.si

zeleni znak kakovosti

LUK ponosno uporablja Zeleni znak kakovosti.

Zeleni znak kakovosti predstavlja izobraževalno organizacijo, ki sistematično skrbi za svojo kakovost in kakovost svojih storitev v izobraževanju odraslih. Namenjen je motiviranju izobraževalnih organizacij ter strokovnjakov za načrtnost in sistematičnost pri presojanju in razvijanju kakovosti lastnega dela.
 

Zeleni znak kakovosti je bil razvit v projektu POKI (Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje) in so ga sprva prejele organizacije za izobraževanje odraslih, ki so bile vključene v projekt.
 

Ljudska univerza Kranj se je vklučila v projekt leta 2012, ker smo želeli optimizirati procese dela na vseh nivojih delovanja, dvigniti kakovost naših storitev v zadovoljstvo zaposlenih in udeležencev ter udejanjati vrednote Ljudske univerze Kranj. Od takrat dalje neprekinjeno delujemo v smeri doseganja opredeljenih standardov kakovosti in s tem ohranjamo pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti.