Skoči na glavno vsebino
Splošni tečaji

Splošni tečaji

Izberite učenje za boljše življenje!

Vpis v vse jezkovne tečaje v izobraževalnem letu 2024 / 2025 bo potekal od 2. 9. do 27. 9. 2024.

Splošni tečaji potekajo po sodobnih programih, ki so namenjeni učenju odraslih.
Poudarek je na urjenju vseh štirih spretnosti obvladanja tujega jezika: bralno in slušno razumevanje, ustna komunikacija in tvorjenje pisnih besedil.

Splošni tečaji so razdeljeni v štiri ravni po 160 ur, vsaka od ravni je razdeljena v dva 80-urna tečaja.

 

Raven Obseg (ure) Oznaka* Evropski jezikovni okvir
osnovna 80 + 80 AN 1, AN 2 A1 / A2
srednja 80 + 80 AN 3, AN 4 A2 / B1
višja 80 + 80 AN 5, AN 6 B1 / B2
visoka 80 + 80 AN 7, AN 8 B1 / C1

* A = angleščina, N = nemščina, I = italijanščina, F = francoščina, Š = španščina, R = ruščina, S = slovenščina …

Na osnovni ravni spoznate osnove jezika in ste se sposobni v tujem jeziku sporazumeti v vseh tipičnih situacijah.

Na srednji in višji ravni svoje znanje poglabljate in ga širite z ustreznim besediščem.

Predavatelji splošnih tečajev so izkušeni profesorji tujega jezika, ki so strokovni, znajo motivirati, pripravljajo aktivno in dinamično učenje tujega jezika, poskrbijo za prijetno in varno učno okolje in uživajo v svojem delu.