Skoči na glavno vsebino
Termini preverjanja in potrjevanja NPK

Termini preverjanja in potrjevanja NPK

Razpisana preverjanja in potrjevanja na Ljudski univerzi Kranj:

NPK DATUM PREGLEDA PORTFOLIJA DATUM PREVERJANJA ZNANJA ROK PRIJAVE
Socialni oskrbovalec na domu      
Mladinski delavec      
Organizator poslovanja      
Skupnostni tolmač za albanski jezik      
Medkulturni mediator      
Knjigovodja 26. 6. 2024 4. 7. 2024 21. 6. 2024
Računovodja 26. 6. 2024 4. 7. 2024 21. 6. 2024
Aromaterapevt      
Inspicient      
Drogerist      
Preglednik/preglednica malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE 2. 7. 2024 5. 7. 2024 28. 6. 2024
Vodovodar na javnih sistemih oskrbe s pitno vodo      

Izkoristite čas in se pripravite in prijavite na preverjanje in potrjevanje NPK že danes!

Za svetovanje in pomoč pri pripravi osebne zbirne mape smo vam na voljo: