Skip to main content
Termini preverjanja in potrjevanja NPK

Termini preverjanja in potrjevanja NPK

Razpisana preverjanja in potrjevanja na Ljudski univerzi Kranj:

NPK DATUM PREGLEDA PORTFOLIJA DATUM PREVERJANJA ZNANJA ROK PRIJAVE
Socialni oskrbovalec na domu 22. 02. 2024 06. 03. 2024 12. 02. 2024
Mladinski delavec 09. 04. 2024 23. 04. 2024 29. 03. 2024
Organizator poslovanja 05. 03. 2024 12. 03. 2024 22. 2. 2024
Skupnostni tolmač za albanski jezik 14. 03. 2024 26. 03. 2024 01. 03. 2024
Medkulturni mediator      
Knjigovodja 29. 02. 2024 07. 03. 2024 19. 02. 2024
Računovodja 29. 02. 2024 07. 03. 2024 19. 02. 2024
Aromaterapevt 10. 01. 2024 31. 01. 2024 05. 01. 2024
Inspicient      
Drogerist      
Preglednik/preglednica malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE      
Vodovodar na javnih sistemih oskrbe s pitno vodo      

Izkoristite čas in se pripravite in prijavite na preverjanje in potrjevanje NPK že danes!

Za svetovanje in pomoč pri pripravi osebne zbirne mape smo vam na voljo: