Skoči na glavno vsebino
Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov

Politika varstva osebnih podatkov

Splošni pogoji poslovanja

 

O nas:
 

S 25. 5. 2018 v vseh državah članicah EU stopa v veljavo Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR).

Na Ljudski univerzi Kranj se zavedamo pomena osebnih podatkov in zasebnosti naših strank. Želimo ohraniti zaupanje in sloves varnega in zanesljivega partnerja v izobraževanju odraslih, zato bomo vaše osebne podatke obdelovali skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Upravljavec osebnih podatkov je Ljudska univerza Kranj, s sedežem na naslovu Cesta Staneta Žagarja 1, Kranj.

V primeru vprašanj se, prosimo, obrnite na nas tako, da pošljete e-poštno sporočilo na info@luniverza.si.

 

 

Osebni podatki:
 

Vaše osebne podatke pridobivamo, ko nam jih posredujete, na primer preko vaše uporabe spletne strani in njenih funkcij, ko nas kontaktirate neposredno po elektronski pošti, telefonu, v pisni obliki ali prek družabnih medijev, ko se udeležite našega izobraževalnega programa, ali na kakršen koli drug način, s katerim nam posredujete osebne podatke.

Vaše osebne podatke zbiramo le, če je to nujno potrebno. Obdelujemo zgolj tiste osebne podatke, v obdelavo katerih privolite npr. ob prijavi na e-novice, vpisu v izobraževanja ali usposabljanja, kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga, kadar je obdelava potrebna za izvrševanje pogodbenih obveznosti ali kadar je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec.

Vrste informacij, ki jih zbiramo o vas, lahko vključujejo informacije, kot so:

 • vaše ime in priimek;
 • naslov vašega prebivališča;
 • vaš poslovni e-poštni naslov oz. drug e-poštni naslov, ki nam ga posredujete;
 • vaša telefonska številka;

Pridobivamo lahko tudi vaše osebne podatke iz določenih javno dostopnih virov, vključno z javnih spletnih podatkovnih baz, poslovnih imenikov, medijskih publikacij, socialnih medijev, spletnih strani in drugih javno dostopnih virov.

 

Videonadzor:

V zavodu izvajamo videonadzor. S pomočjo videonadzora ( kamere so nameščene na hodnikih v kleti, pritličju in 1. nadstropju na sedežu Ljudske univerze Kranj) spremljamo vstope v prostore in izstope iz njih (na podlagi 77. člena ZVOP-2). Videonadzor pa izvajamo tudi za namen varovanja posameznikov (uporabnikov, zaposlenih in obiskovalcev) ter premoženja (na podlagi zakonitega interesa, kot ga določa točka (f) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe). 

Posnetki se hranijo za obdobje 14 dni. Videonadzora ne izvajamo na način, ki bi imel poseben vpliv obdelave. Prav tako videonadzor ne omogoča neobičajne nadaljnje obdelave, kot so prenosi subjektom v tretje države, možnost zvočne intervencije v primeru spremljanja dogajanja v živo. 

Videonadzor omogoča spremljanje dogajanja v živo. Vse informacije glede izvajanja videonadzora lahko pridobite na telefonski številki 04 280 48 00 oz. elektronskem naslovu info@luniverza.si. Pravice posameznikov so opisane v tej Politiki zasebnosti.

 

Uporabniki osebnih podatkov:
 

Med uporabnike podatkov sodijo pogodbeni obdelovalci, ki jih najamemo, da za nas opravljajo določene obdelave osebnih podatkov. Sodelujemo predvsem z: vzdrževalci infrastrukture, vzdrževalci informacijskih sistemov, ponudniki e-poštnih storitev in ponudniki programske opreme, storitev v oblaku ipd:

 • S podjetjem BIRO BONUS, računovodsko podjetje d.o.o., Ljubljana, , za računovodske storitve.
 • S podjetjem MOJ SERVIS, RAČUNALNIŠKE STORITVE, D.O.O., , za vzdrževanja informacijskih sistemov.
 • S podjetjem Dspot d.o.o. - internetne rešitve, za vzdrževanje spletne strani.
 • S podjetjem BITIS, storitvena družba, d.o.o. za vzdrževanje baze podatkov o udeležencih na področju izobraževanja odraslih,
 • S podjetjem Informacijske storitve, Dejan Dular s.p. za vzdrževanje baze podatkov o udeležencih na področju izobraževanja odraslih,
 • S podjetjem MOJ SERVIS, RAČUNALNIŠKE STORITVE, D.O.O. za vzdrževanje baze podatkov o udeležencih na področju medgeneracijskega sodelovanja,
 • ter ponudniki družabnih omrežij in spletnega oglaševanja (Facebook, Instagram, …). Pravico imate zahtevati informacijo o tem, katerim (zunanjim) uporabnikom so bili sporočeni vaši in otrokovi osebni podatki.

 

Namen obdelave osebnih podatkov:
 

Vaše osebne podatke lahko uporabimo za enega ali več naslednjih namenov:

 • Komuniciranje v zvezi s posodobitvami na naši spletni strani, nudenjem naših storitev in odgovorom na povpraševanja, ki jih prejmemo od vas. To bo potrebno bodisi iz razloga, da vas občasno obveščamo o spremembah na naši spletni strani, da izvedemo pogodbo, ki smo jo sklenili z vami, da pripravimo ponudbo, ali za naš zakoniti interes izpolnjevanja in potrditve vaših zahtev, da vam zagotovimo naše storitve in odgovorimo na vprašanja, ki jih prejmemo od vas.
 • Deljenje osebnih podatkov s tretjimi strankami (v nadaljevanju: naši podobdelovalci), ki so povezani z nami v zvezi z našim zagotavljanjem storitev, kot so naši poslovni partnerji, ponudniki e-pošte, ponudniki spletnega gostovanja in ponudniki različnih storitev informacijskih in komunikacijskih tehnologij. To bo potrebno bodisi za izvedbo pogodbe, ki smo jo sklenili z vami (ali za pripravo ponudbe), za naš zakoniti interes učinkovitega vodenja in upravljanja našega poslovanja, za skladnost s pravnimi obveznostmi, ki nas zavezujejo, ali za lastne namene neposrednega trženja. Kadar delimo vaše osebne podatke, bomo to storili dosledno na podlagi potrebe po seznanitvi, v skladu z ustreznimi omejitvami zaupnosti, na anonimizirani osnovi, kolikor je le mogoče, in le toliko, kolikor je to nujno potrebno za katerega koli od teh namenov.
 • Uveljavljanje naših zakonskih pravic in upoštevanje zakonov, predpisov in drugih zakonskih zahtev. To je potrebno za naš zakoniti interes varovanja našega poslovanja in uveljavljanja naših pogodbenih ter drugih zakonskih pravic, za zagotavljanje fizične, omrežne in informacijske varnosti ter celovitosti. To je potrebno za naš zakoniti interes, da zagotovimo varen in brezkompromisen IT sistem in omrežja, vključno z varnostnim kopiranjem ter arhiviranjem, preprečevanjem zlonamerne programske opreme, virusov, napakami ali drugimi škodljivimi kodami, za preprečevanje nepooblaščenega dostopa do naših sistemov in vseh oblik napadov ali poškodb naših IT sistemov ter omrežij. Morda bomo morali uporabljati in obdelati vaše osebne podatke, da bi bili v skladu s pravnimi obveznostmi, ki jih moramo spoštovati.
 • Identificiranja morebitnih kaznivih dejanj ali groženj za javno varnost pristojnemu organu. To je potrebno za naš zakoniti interes spodbujanja uspeha našega poslovanja, preprečevanje kriminala, za izpolnjevanje zakonskih obveznosti, za splošni javni interes ali za zakonite interese vladnih organov in pristojnih organov, ki preprečujejo kazniva dejanja.
 • V zvezi s katerim koli pravnim ali morebitnim pravnim sporom ali postopkom. To je potrebno za naš zakoniti interes spodbujanja in zagotavljanja uspeha našega poslovanja, reševanje sporov in dajanje takšnih razkritij, kot to zahtevajo zakoni ali za katere menimo, da ravnajo razumno, z zakonom.
 • Za namene neposrednega trženja v primerih, ko to določa zakon ali z vašim izrecnim soglasjem za namen neposrednega trženja, da vas obveščamo o naših storitvah oz. produktih, novostih, organizaciji dogodkov, ter da vam ponujamo naše storitve in druge oblike e-oglaševanja.

Kadar obdelujemo vaše osebne podatke na podlagi vašega soglasja, lahko dano soglasje kadarkoli prekličete, tako da nam pošljete sporočilo na info@luniverza.si.   

 

 

Hramba osebnih podatkov in obdobje obdelave:
 

Osebnih podatkov ne obdelujemo dlje, kot je potrebno za doseganje namenov, za katere so bili osebni podatki zbrani.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi zakona, hranimo za obdobje, ki ga predpisuje zakon.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo zaradi izvedbe pogodbe, hranimo za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še pet let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride do spora v zvezi s pogodbo. V takem primeru hranimo podatke še eno leto po pravnomočnosti sodne, arbitražne odločbe ali poravnave.

Osebne podatke, ki obdelujemo na podlagi vaše osebne privolitve ali zakonitega interesa, hranimo do preklica vaše privolitve oz. zahteve po prekinitvi obdelave.

 

 

Varovanje osebnih podatkov:
 

Sprejeli smo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje vaših osebnih podatkov in njihovo zaščito pred nepooblaščeno ali nezakonito uporabo ali obdelavo ter proti naključni izgubi ali uničenju ali poškodovanju vaših osebnih podatkov, vključno z:

 

 • načelom najmanjšega obsega podatkov in obdelave na anonimizirani osnovi, kadar koli je to mogoče;
 • usposabljanjem naših zaposlenih o pomembnosti zaupnosti in ohranjanju zasebnosti in varnosti vaših podatkov;
 • zavezanostjo k sprejetju ustreznih disciplinskih ukrepov za uveljavljanje odgovornosti zaposlenih pri zasebnosti;
 • omejitvijo dostopov do osebnih podatkov na posameznike, ki te podatke potrebujejo pri svojih nalogah;
 • stalnim in celovitim posodabljanjem ter preizkušanjem naše varnostne tehnologije;
 • skrbno in odgovorno izbiro naših podobdelovalcev;
 • uporabo varnih strežnikov za shranjevanje vaših osebnih podatkov;
 • imenovanjem pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov.

 

Želimo vas opozoriti, da prenos informacij (vključno z osebnimi podatki) preko interneta ni vedno povsem varen, in če nam posredujete kakršne koli informacije preko interneta (bodisi po elektronski pošti, prek naše spletne strani ali na kakršenkoli drug način), to storite popolnoma na lastno odgovornost. Ne moremo biti odgovorni za kakršnekoli stroške, izdatke, izgubo dobička, škodo ugledu, odgovornosti ali kakršno koli drugo obliko izgube ali škode, ki ste jo utrpeli zaradi vašega posredovanja podatkov preko interneta.

 

 

Pravice posameznika:
 

Opozarjamo vas na naslednje pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih lahko izvajate tako, da pošljete e-poštno sporočilo na info@luniverza.si  in:

 • zahtevate dostop do vaših osebnih podatkov in informacij v zvezi z našo uporabo in obdelavo vaših osebnih podatkov;
 • zahtevate popravek ali brisanje vaših osebnih podatkov;
 • zahtevate, da omejimo uporabo vaših osebnih podatkov;
 • uveljavljate pravico do prenosljivosti osebnih podatkov;
 • ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za določene namene (za nadaljnje informacije glejte spodnji razdelek z naslovom "Vaša pravica do ugovora z obdelavo vaših osebnih podatkov za določene namene"); in
 • zahtevate umik soglasja k naši uporabi vaših osebnih podatkov, kjer obdelavo izvajamo na podlagi vašega soglasja. Če umaknete svoje soglasje, to ne bo vplivalo na zakonitost naše uporabe in obdelave vaših osebnih podatkov na podlagi vašega soglasja pred dnem, ko boste umaknili vaše soglasje.

 

Prav tako imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, ki je v Republiki Sloveniji Informacijski pooblaščenec, katerega kontaktni podatki so na voljo https://www.ip-rs.si/.

Za dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z vašimi osebnimi podatki, vključno z določenimi omejitvami, ki veljajo za nekatere od teh pravic, glejte člene 12 do 23 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

Prav tako lahko uveljavljate svojo pravico, da nasprotujete uporabi ali obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, tako da:

 • kliknete povezavo za odjavo, ki je na dnu katerega koli našega tržnega e-poštnega sporočila, ki smo vam ga poslali, in sledite navodilom, ki se pojavijo v brskalniku po kliku na to povezavo; ali
 • pošljete e-poštno sporočilo na info@luniverza.si,  s katerim zahtevate, da vam prenehamo pošiljati tržna sporočila.

Vsakič, ko nasprotujete neposrednemu trženju z naše strani z drugačno komunikacijsko metodo, kot pri tržnih sporočilih, ki ste jih prejeli od nas, nam morate posredovati vaše ime in zadostne podatke, ki nam omogočajo, da vas prepoznavamo v zvezi s sporočili, ki ste jih prejeli.

 

 

 

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov:
 

V skladu z določilom 37. člena Splošne uredbe smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.

Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor

www.datainfo.si

e-pošta: dpo@datainfo.si

telefon: +386 (0) 2 620 4 300

 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo

Osebnih podatkov ne iznašamo v tretje države (države izven članic EU ter Islandije, Norveške in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v primerih uporabe družabnih omrežij, ko se podatki lahko izvažajo v ZDA, pri čemer so razmerja s pogodbenimi obdelovalci iz ZDA urejena na podlagi standardnih pogodbenih klavzul , ki jih je sprejela Evropska komisija in/ali zavezujočih poslovnih pravil potrjenih s strani EU.

 

Avtomatiziranega sprejemanja odločitev, kakor tudi oblikovanja profilov, ne izvajamo.

 

Končne določbe:
 

Ti splošni pogoji veljajo od 25. 5. 2018 dalje.

Ljudska univerza Kranj si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve teh splošnih pogojev. O tem vas bomo obvestili. Če nadaljujete z dostopom do naše spletne strani na ta datum ali po tem datumu, se strinjate, da vas zavezuje nova različica naših pravil o zasebnosti.

Če bomo nameravali uporabiti vaše osebne podatke za nov namen, vam bomo posredovali informacije o tem namenu in ostale pomembne informacije, preden bomo uporabili vaše osebne podatke za ta nov namen.

Spremenjeni splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletni strani.

Za tolmačenje določb teh splošnih pogojev se uporablja veljavno pravo v Republiki Sloveniji.