Skip to main content
Jezikovni tečaji

Jezikovni tečaji

Splošni tečaji potekajo po sodobnih programih, ki so namenjeni učenju odraslih. Poudarek je na urjenju vseh štirih spretnosti obvladanja tujega jezika, prilagojeno starejšim: bralno in slušno razumevanje, ustna komunikacija in tvorjenje pisnih besedil.

Predavatelji splošnih tečajev so izkušeni profesorji tujega jezika, ki so strokovni, znajo motivirati, pripravljajo aktivno in dinamično učenje tujega jezika, poskrbijo za prijetno in varno učno okolje in uživajo v svojem delu.

Vpišete se lahko v začetne in nadaljevalne tečaje:

- angleščine,

- nemščine,

- italijanščine,

- španščine.

 

Na tečaj, ki že poteka, se lahko pridružite kadarkoli med letom.

 

V primeru 13 in več udeležencev v skupini na jezikovnem tečaju se le-ta podaljša za 10 ur.
Uveljavljanje denarnega popusta ob nekoriščenju možnosti podaljšanja tečaja ni možno.

V primeru 4 - 6 udeležencev v skupini na jezikovnem tečaju se le-ta skrajša za 10 ur.

Dodatne informacije: