Skip to main content
Izobraževanje

Izobraževanje

Svetovalna dejavnost pri vključevanju v izobraževanje in nadaljevanju izobraževanja

Nudimo vam strokovno podporo pri vključevanju v izobraževanje na novo oz. pri nadaljevanju že začetega izobraževanja.

Podali vam bomo celostne informacije o možnostih izobraževanja v programih:

  • osnovne šole za odrasle,
  • srednješolskega in višješolskega izobraževanja za odrasle,
  • v javnoveljavnih izobraževalnih programih za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba,
  • v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle.

 

Svetovalci v izobraževanju odraslih vas bomo motivirali za vključevanje v izobraževanje in nadaljevanje izobraževanja.

Skupaj z vami bomo pripravili vaš osebni izobraževalni načrt ter vas spodbujali pri učenju med potekom izobraževanja.

Po zaključku izobraževanja pa vam nudili tudi karierno svetovanje pred vstopom na trg dela.

Dodatne informacije: