Skoči na glavno vsebino
Oddaja prostorov v uporabo

Oddaja prostorov v uporabo

Na podlagi 5. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS,  št. 11/18 in 79/18) Ljudska univerza Kranj objavlja naslednjo:

 

Namero

Ljudska univerza Kranj, kot upravljavka stvarnega premoženja Mestne občine Kranj,  bo v letu 2023 oddajala v občasno uporabo prostore:

v objektu na naslovu Cesta Staneta Žagarja 1, Kranj

  • učilnice in
  • poslovne prostore,

 

v objektu na naslovu Cesta talcev 7, Kranj

  • učilnice in
  • poslovne prostore.


Občasna uporaba navedenih prostorov bo mogoča na podlagi pisne vloge, ki jo interesenti naslovijo na Ljudska univerza Kranj, Cesta Staneta Žagarja 1, Kranj / info@luniverza.si in v času razpoložljivih terminov.  Za uporabo navedenih prostorov bo sklenjena Pogodba o občasni uporabi prostorov.

Vse dodatne informacije o občasni uporabi učilnic, poslovnih prostorov in večnamenske dvorane so na voljo na naslednjih stikih:
telefon: 04 280 48 00
E-naslov: info@luniverza.si

Sklepanje pogodb o občasni uporabi prostorov bo možno od 1.1.2023 dalje.

Ljudska univerza Kranj, kot upravljavka stvarnega premoženja Mestne občine Kranj,  bo v letu 2023 oddala v najem kavarno s souporabo kuhinje v objektu na naslovu Cesta talcev 7, Kranj.

Občasna uporaba navedenih prostorov bo mogoča na podlagi pisne vloge, ki jo interesenti naslovijo na Ljudska univerza Kranj, Cesta Staneta Žagarja 1, Kranj / info@luniverza.si.  Za uporabo navedenih prostorov bo sklenjena Pogodba o najemu prostorov.

Vse dodatne informacije o najemu kavarne s souporabo kuhinje so na voljo na naslednjih stikih:
telefon: 04 280 48 00
E-naslov: info@luniverza.si 

 

Kranj, 29. 12. 2022