Skoči na glavno vsebino
Strateški svet

Strateški svet

Ljudska univerza Kranj je vodilni partner Strateškega sveta Svetovalnega središča Kranj za svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih v upravni enoti Kranj.


Namen delovanja Strateškega sveta Svetovalnega središča Kranj za svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih v upravni enoti Kranj je:

 • boljša dostopnost svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih vsem odraslim v lokalnem oziroma regionalnem okolju,
 • dopolnjujoče se in usklajeno delo partnerskih organizacij,
 • boljše seznanjanje z ugotovljenimi potrebami po razvoju človeških virov v lokalnem oziroma regionalnem okolju in odzivanju nanje,
 • razvoj človeških virov v lokalnem oziroma regionalnem okolju.

 

Vsebina delovanja Strateškega sveta Svetovalnega središča Kranj za svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih v upravni enoti Kranj je:

 • izmenjava informacij o ciljih in vsebini svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih ter stanju na področju izobraževanja odraslih v lokalnem oziroma regionalnem okolju,
 • ugotavljanje potreb sodelujočih partnerjev za uporabljanje storitev svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih,
 • priprava skupnih strokovnih in promocijskih dogodkov v lokalnem oziroma regionalnem okolju z namenom boljše dostopnosti svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih in izobraževanja odraslih v lokalnem oziroma regionalnem okolju,
 • povezovanje z drugimi lokalnimi oziroma regionalnimi okolji ter ustanovami na nacionalni ravni in tudi v mednarodnem prostoru.

 

Strateški svet sestavljamo partnerji:

 

S svetovanjem vam bomo pomagali poiskati odgovore na vaša vprašanja v zvezi z izobraževanjem za delo, osebni razvoj ali prosti čas.

V osebnih in zaupnih pogovorih vam zagotavljamo pomoč pri:

 • odločanju za izbiro primernega izobraževanja,
 • iskanju primerne Nacionalne poklicne kvalifikacije,
 • iskanju virov sofinanciranja izobraževanja,
 • izpolnjevanju vlog v zvezi z izobraževanjem,
 • uporabi tehnologije za učenje na daljavo,
 • odločanju za karierne spremembe,
 • izdelavi portfolija in EUROPASS dokumentov s katerimi se lahko predstavite po vsej Evropi,
 • ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti, pridobljenih v formalnem in neformalnem izobraževanju ter pri priložnostnem učenju,
 • samostojnem učenju.

 

Več informacij o možnostih brezplačnega svetovanja: https://www.luniverza.si/svetovanje