Skoči na glavno vsebino
Svetovanje

Svetovanje

Od 1. 1. 2021 dalje je Ljudska univerza Kranj izvajalka javne službe na področju izobraževanja odraslih.

V skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih - ZIO-1 (Uradni list RS, št. 6/18) sta vsebina javne službe na področju izobraževanja odraslih:

 

Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih zajema svetovalno dejavnost pri:

 • vključevanju v program osnovne šole za odrasle in pri nadaljevanju izobraževalne poti,
 • vključevanju v javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba,
 • vključevanju v neformalne izobraževalne programe za odrasle,
 • ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti, pridobljenih v formalnem in neformalnem izobraževanju ter pri priložnostnem učenju, na podlagi dokumentacije, in sicer za osebnostni razvoj, nadaljnje izobraževanje in vključitev na trg dela, ter
 • samostojnem učenju.

 

Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih je namenjena vsem odraslim in je brezplačna.

 

Informiramo, svetujemo, usposabljamo in smo tu za vas

S svetovanjem vam bomo pomagali poiskati odgovore na vaša vprašanja v zvezi z izobraževanjem za delo, osebni razvoj ali prosti čas. V osebnih in zaupnih pogovorih vam zagotavljamo pomoč pri:

 • odločanju za izbiro primernega izobraževanja,
 • iskanju primerne Nacionalne poklicne kvalifikacije,
 • iskanju virov sofinanciranja izobraževanja,
 • izpolnjevanju vlog v zvezi z izobraževanjem,
 • uporabi tehnologije za učenje na daljavo,
 • odločanju za karierne spremembe,
 • izdelavi portfolija in EUROPASS dokumentov s katerimi se lahko predstavite po vsej Evropi,
 • ugotavljanju in dokumentiranju  znanja in spretnosti, pridobljenih v formalnem in neformalnem izobraževanju ter pri priložnostnem učenju,
 • samostojnem učenju.

 

​Z novimi znanji bodite korak pred drugimi, ko se pojavi nova karierna priložnost. Svetovanje, ugotavljanje in vrednotenje priložnostno in neformalno pridobljenih znanj poteka v prostorih: 

 • Ljudske univerze Kranj,
 • LUK – medgeneracijskega centra,
 • v občinah Preddvor, Šenčur, Naklo, Jezersko in Cerklje.
 • Po dogovoru pridemo tudi v vašo organizacijo.

 

Nudimo tudi svetovanje po elektronski pošti, telefonu ali na daljavo preko ZOOM-a ali Skype-a.

Za več informacij ali prijavo na brezplačno individualno svetovanje ali vrednotenje znanj nas kontaktirajte:
Svetovalno središče Kranj: svetovanje@luniverza.si ali 031 721 149

 


Za potrebe razvojne, znanstveno–raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, ki sofinancira delovanje svetovalne dejavnosti Središča ISIO / Središča SSU Svetovalnega središča Kranj na Ljudski univerzi Kranj in s tem omogoča brezplačno svetovalno in/ali učno podporo, bomo odrasle ob obisku naše organizacije, telefonskem klicu ali elektronski pošti na naslov naše organizacije prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, EMŠO in/ali datum rojstva, naslov stalnega in/ali začasnega bivališča v Sloveniji in/ali v tujini, kraj in država rojstva, državljanstvo, kontaktne podatke (e-naslov in/ali telefonska številka), spol, starost, stopnja dokončane izobrazbe, status na trgu dela, morebitno pripadnost ranljivim skupinam). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta odraslih.

Posameznik osebne podatke mora posredovati, če želi, da se zanj opravi storitev svetovanja. V nasprotnem primeru (ko zavrne posredovanje osebnih podatkov), mu storitve ne moremo zagotoviti. S posredovanimi podatki bomo ravnali v skladu z veljavno slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in pravom Evropske unije.

Upravljavec osebnih podatkov je Andragoški center Slovenije, ki strokovno razvija in podpira brezplačno svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih. Agregirane podatke za potrebe izpolnjevanja pogodbe o sofinanciranju dejavnosti posreduje tudi Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) ter Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, UL L 119, 4. 5. 2016) je za zbirko osebnih podatkov o strankah na Ljudski univerzi Kranj vzpostavljena Evidenca dejavnosti obdelave o strankah na Ljudski univerzi Kranj.

Več o obdelavi osebnih podatkov, politiki varovanja osebnih podatkov, rokih hrambe, ipd. lahko preberete v Izjavi o zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani: www.acs.si in v prostorih Andragoškega centra Slovenije.

Dodatne informacije:

Za več informacij ali prijavo na brezplačno individualno svetovanje ali vrednotenje znanj nas kontaktirajte:
Svetovalno središče Kranj: svetovanje@luniverza.si ali 031 721 149

od ponedeljka do četrtka od 9.00 do 16.00

popoldanski termini po dogovoru

Dislokaciji po dogovoru:

LUK - medgeneracijski center v Kranju 

Medgeneracijski center Naklo 

INFO ČASOPIS:

Svetujemo za znanje 2023/2024

Svetujemo za znanje 2022/2023

Posnetek okrogle mize Poti do zelenih in digitalnih znanj