Skip to main content
Vpis v program

Vpis v program

Spoštovani znanja željni!

 

Vsak dan je pravi dan za učenje. Zato vas na Ljudski univerzi Kranj čaka pestra paleta možnosti za pridobivanje novih znanj ali razširjanje obstoječih.

 

Jezikovni tečaji s tradicijo - za večjo kompetentnost, samozavest, samostojnost

Za osebno in poslovno prodornost v tujem jeziku si izberite tečaj zase.

• 80-urni tečaji angleščine, nemščine, italijanščine, španščine, francoščine, ruščine, slovenščine  • 30-urni začetni tečaji tujih jezikov  • Konverzacijski tečaji • Individualni jezikovni tečaji  • Jezikovni tečaji za podjetja • Javni nastop v tujem jeziku • Poslovna korespondenca - pisna komunikacija • Stopenjsko preverjanje znanja tujih jezikov • Izpiti iz slovenščine na vstopni in osnovni ravni • Priprave na izpit iz znanja slovenščine 

 

Kakovostno zasnovani programi strokovnega usposabljanja

Priprave na pridobitev certifikata NPK (Nacionalna poklicna kvalifikacija):

• Socialni oskrbovalec na domu • Računovodja • Knjigovodja •  Organizator poslovanja Mladinski delavecAromaterapevt

 

FORMALNO IZOBRAŽEVANJE:

Osnovna šola za odrasle  možnosti dokončanja osnovne šole (8. in 9. razred)

Srednješolski programi

3-letno poklicno izobraževanje: • bolničar – negovalec trgovec,

poklicno tehniško izobraževanje (po zaključeni 3-letni šoli): • ekonomski tehnik

4-letno izobraževanje: predšolska vzgoja  ekonomski tehnik                                                              

poklicni tečaj (1-letne prekvalifikacije po končani 4-letni srednji šoli): predšolska vzgoja  ekonomski tehnik

 

Univerza za starejše     

Jezikovni tečaji: • 60-urni tečaji tujih jezikov • 30-urni začetni tečaji tujih jezikov •  Individualni jezikovni tečaji po meri  

Dobro počutje: Latinskoameriški plesi za posameznike

Digitalne vsebine: Začetni in napredni tečaj digitalne fotografije • Individualni tečaji po meri 

Ustvarjalnost: Tečaj keramike in lončarstva

Program: KR ZA starejše - tečajnina za občane Mestne občine Kranj brezplačno (vpisnina v program 20 EUR)

 

Delavnice za posameznike in podjetja

Dobro počutje: Latinskoameriški plesi za posameznike

Ustvarjalnost: Tečaj keramike in lončarstva

Digitalne vsebine: • Izdelava spletnih strani - WordPress in XAMPP - NOVO • Osnove programiranja v jeziku Python - NOVO • Tečaj digitalne fotografije • Računalniško in digitalno opismenjevanje I in II Excel za začetnike in zahtevne uporabnikeIndividualni računalniški tečaji • Tečaji za podjetja po meri 

Ključne kompetence za uspeh na delovnem mestu: Slepo desetprstno tipkanje

Program: KR ZA zaposlene—brezplačni tečaji za občane Mestne občine Kranj

Program: KR ZA mlade - brezplačni programi za občane Mestne občine Kranj

 

Brezplačna svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih:

S svetovanjem vam bomo pomagali poiskati odgovore na vaša vprašanja v zvezi z izobraževanjem za delo, osebni razvoj ali prosti čas. V osebnih in zaupnih pogovorih vam zagotavljamo pomoč pri: odločanju za izbiro primernega izobraževanja, ugotavljanju in dokumentiranju  znanja in spretnosti, pridobljenih v formalnem in neformalnem izobraževanju ter pri priložnostnem učenju in samostojnem učenju.

 

Dodatne informacije in svetovanje:

tel: 04 / 280 48 00
e-mail: informator@luniverza.si