Skip to main content
Vpis v program

Vpis v program

Spoštovani znanja željni!

 

Vsak dan je pravi dan za učenje. Zato vas na Ljudski univerzi Kranj čaka pestra paleta možnosti za pridobivanje novih znanj ali razširjanje obstoječih.

 

Jezikovni tečaji s tradicijo - za večjo kompetentnost, samozavest, samostojnost

Za osebno in poslovno prodornost v tujem jeziku si izberite tečaj zase.

splošni tečaji angleščine, nemščine, italijanščine, španščine, francoščine, ruščine  • 30 - urni začetni tečaji tujih jezikov  • konverzacijski tečaji • individualni tečaji  • javni nastop v tujem jeziku • individualni tečaj poslovne  angleščine +Poslovna korespondenca - pisna komunikacija • stopenjsko preverjanje znanja tujih jezikovizpiti iz slovenščine na osnovni ravnipriprave na izpit slovenščinevikend tečaj slovenščine

 

Kakovostno zasnovani programi strokovnega usposabljanja

Priprave na pridobitev certifikata NPK (Nacionalna poklicna kvalifikacija):

• Socialni oskrbovalec na domu • Računovodja • Knjigovodja •  Vodja projekta • Pomočnik kuharja • Organizator poslovanja Mladinski delavecAromaterapevt •  Medkulturni mediator •  Skupnostni tolmač za albanski  jezik

 

FORMALNO IZOBRAŽEVANJE:

Osnovna šola za odrasle  možnosti dokončanja osnovne šole (8. in 9. razred)

Srednješolski programi

3-letno poklicno izobraževanje: • bolničar – negovalec trgovec,

poklicno tehniško izobraževanje (po zaključeni 3-letni šoli): • ekonomski tehnik

4-letno izobraževanje: predšolska vzgoja  ekonomski tehnik - NOVO                                                              

poklicni tečaj (1-letne prekvalifikacije po končani 4-letni srednji šoli): predšolska vzgoja  ekonomski tehnik

 

Univerza za starejše      GEOGRAFSKI KROŽEK—NOVO

Dobro počutje: Latino plesi za posameznike • Samomasaža za dobro počutje

Digitalne vsebine: Začetni tečaj fotografije

Jezikovni tečaji: 30 - urni začetni tečaji tujih jezikov •  Individualni tečaji po meri  

Ustvarjalnost: Keramika in uporabno lončarstvo

Program: KR ZA starejše—brezplačni tečaji za občane Mestne občine Kranj

 

Delavnice za posameznike in podjetja

Dobro počutje: Latino plesi za posameznike

Ustvarjalnost: Keramika in uporabno lončarstvo

Digitalne vsebine: • Računalniško in digitalno opismenjevanjeDigitalna fotografija Excel za začetnike in zahtevne uporabnikeWord za začetnike in zahtevne uporabnikeIndividualni računalniški tečaji 

Ključne kompetence za uspeh na delovnem mestu: Učinkovita pisna komunikacijaJavni nastop/retorika

•  Desetprstno slepo tipkanje - osnovni tečaj

Program: KR ZA zaposlene—brezplačni tečaji za občane Mestne občine Kranj

 

Brezplačna svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih:

S svetovanjem vam bomo pomagali poiskati odgovore na vaša vprašanja v zvezi z izobraževanjem za delo, osebni razvoj ali prosti čas. V osebnih in zaupnih pogovorih vam zagotavljamo pomoč pri: odločanju za izbiro primernega izobraževanja, ugotavljanju in dokumentiranju  znanja in spretnosti, pridobljenih v formalnem in neformalnem izobraževanju ter pri priložnostnem učenju in samostojnem učenju.

 

Dodatne informacije in svetovanje:

tel: 04 / 280 48 00
e-mail: info@luniverza.si