Skoči na glavno vsebino

Dogodek "KR ZA uspeh - KadriKompetence: Ritem uspeha"

V času, ko se poslovno okolje nenehno spreminja in prilagaja novim izzivom, je ključnega pomena, da podjetja nenehno vlagajo v razvoj svojih kadrov. V ta namen smo na Ljudski univerzi Kranj 21. 3. 2024 izvedli dogodek z naslovom "KR ZA uspeh - Kadri kompetence: Ritem uspeha". Na dogodek smo povabili kadrovike podjetij in drugih organizacij, ki si prizadevajo za optimizacijo procesov in povečanje uspeha podjetja preko kakovostnega razvoja svojih zaposlenih.

Predstavnica podjetja AGILIA d.o.o. je delila svoje bogate izkušnje o tem, kako zagotoviti motivacijo za učenje in rast zaposlenih različnih generacij. Poudarila je trenutne trende v načrtovanju usposabljanj ter izpostavila ključen vpliv izobraževanja zaposlenih na uspeh organizacij. Njena predstavitev je bila zelo informativna in navdihujoča, saj je osvetlila potencialne pristope za izboljšanje razvoja kadrov v podjetjih.

 

 

Prisotni so prisluhnili tudi predstavitvam dobrih praks s strani podjetij Iskra ISD d.o.o. in Trelleborg d.o.o. Predstavnici podjetij sta delili svoje izkušnje z načrtovanjem, izvedbo in evalvacijo usposabljanj, s čemer so udeleženci pridobili nove ideje za delo v prihodnje.

Udeležencem smo predstavili programe izobraževanj, ki jih na Ljudski univerzi Kranj izvajamo za podjetja in katerih vsebino in obseg prilagodimo njihovim potrebam, ter svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih. Predstavili smo strokovna usposabljanja, delavnice in tečaje, kot npr. jezikovne tečaje, tečaj 10-prstnega slepega tipkanja, MS Office, grafično oblikovanje s Canvo, komunikacija v delovnem okolju, pospeševanje prodaje, upravljanje s časom... Posebej smo poudarili  programe v okviru projekta RaSTKo ter programa za mentorje in mlade zaposlene -  Digi Mentor in Diko Mladi.

Kadroviki so se tako seznanili z različnimi možnostmi za vključevanje zaposlenih v izobraževanje.

Dogodek je ponudil tudi priložnost za mreženje in izmenjavo izkušenj med kadroviki različnih podjetij. V neformalnem delu so se udeleženci dogovorili za morebitno prihodnje sodelovanje, kar kaže na to, da je dogodek prispeval tudi k vzpostavljanju povezav med podjetji.

Skupno gledano je bil dogodek "KR ZA uspeh - Kadri kompetence: Ritem uspeha" izjemno koristen in navdihujoč za vse udeležence. Ponudil je vpogled v najnovejše trende in prakse na področju razvoja kadrov ter spodbudil sodelovanje med podjetji za skupno rast in uspeh.

Zahvaljujemo se vsem predavateljem in udeležencem, ki so prispevali k uspehu dogodka. Veselimo se nadaljnjega sodelovanja in gradnje naših skupnih ciljev za prihodnost.

Ostale novice

Vse novice

Ne odlašajte,
vpišite se že danes

Vpis Vpis Vpis