Skoči na glavno vsebino

ISIO 2020

INFORMIRANJE IN SVETOVANJE V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH – ISIO

SVETOVALNO SREDIŠČE GORENJSKA – podporna služba vključevanja v vseživljenjsko učenje

V letu 2020 Ljudska univerza Kranj kot konzorcijski partner sodeluje v projektu ISIO 2020. Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih je ena od temeljnih podpornih dejavnosti, ki odraslim zagotavlja:

 • pomoč pri odločanju za izobraževanje,
 • pomoč pri načrtovanju in organizaciji učenja med potekom izobraževanja,
 • pomoč pri načrtovanju vseh nadaljnjih poti učenja in razvoja kariere.

 

Z dejavnostjo svetovalnih središč uresničujemo naslednje cilje:

 • odrasli imajo brezplačen dostop do svetovanja in izobraževanja;
 • odraslim so zagotovljene kakovostne svetovalne storitve za izobraževanje in učenje;
 • svetovalna dejavnost učinkovito prispeva k vključenosti odraslih v vseživljenjsko učenje in k uspešnosti pri tem.

 

Svetovalna središča zagotavljajo odraslim informiranje in svetovanje: 

 • pred vključitvijo v izobraževanje (izbrati ustrezen izobraževalni program in organizacijo, ki izpeljuje ta program, spoznati vpisne pogoje, način poteka izobraževanja idr.);
 • med potekom (kako organizirati svoje učenje, kako odpravljati težave pri učenju idr.);
 • ob koncu izobraževanja (oceniti, kaj sem dosegel, v čem se lahko še izobražujem idr.).

 

Prednostne ciljne skupine informativno-svetovalne dejavnosti so:

 • starejši brezposelni
 • mlajši odrasli, ki so zgodaj opustili izobraževanje
 • invalidi
 • osebe s težavami v duševnem zdravju
 • migranti

 

Lokacije svetovanja

TRENUTNO JE INDIVIDUALNO SVETOVANJE MOŽNO TUDI PO PREDHODNI NAJAVI NA DALJAVO PREKO SKYPE - Svetovalno središče LUK.

Svetovanja izvajamo na Ljudski univerzi Kranj, Cesta Staneta Žagarja 1, Kranj vsak dan med 10:00 in 15:00.
Lahko pokličete tudi na svetovalni telefon številka 04 280 48 19 ali pišete po navadni ali elektronski pošti na naslov: svetovanje@luniverza.si
Enkrat mesečno izvajamo svetovanja v Cerkljah, Preddvoru in Šenčurju.

BREZPLAČNA UČNA GRADIVA NA SPLETU

 

Za potrebe razvojne, znanstveno–raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Ministrstvu za izobraževanju, znanost in šport, ki sofinancira delovanje dejavnosti Svetovalnega središča Gorenjske Ljudska univerza Kranj in s tem omogoča brezplačno svetovalno dejavnost, bomo stranke ob obisku naše organizacije, telefonskem klicu ali elektronski pošti na naslov naše organizacije prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, naslov, občina bivališča, kontaktne podatke, spol, starost, raven in vrsto dokončane izobrazbo ter leto njenega dokončanja, status na trgu dela, morebitno pripadnost ranljivim skupinam, osebne okoliščine). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta strank.

Stranka osebne podatke mora posredovati, če želi, da se zanjo opravi storitev. V nasprotnem primeru (ko zavrne posredovanje osebnih podatkov), ji storitve ne moremo zagotoviti. S posredovanimi podatki bomo ravnali v skladu z veljavno slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in pravom Evropske unije.

Upravljavec osebnih podatkov je Andragoški center Slovenije, ki strokovno razvija in podpira brezplačno svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih. Agregirane podatke za potrebe izpolnjevanja pogodbe o sofinanciranju dejavnosti posreduje tudi Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) ter Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, UL L 119, 4. 5. 2016) je za zbirko osebnih podatkov o strankah na Ljudski univerzi Kranj vzpostavljena Evidenca dejavnosti obdelave o strankah na Ljudski univerzi Kranj.

Več o obdelavi osebnih podatkov, politiki varovanja osebnih podatkov, rokih hrambe, ipd. lahko preberete v Izjavi o zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani: www.acs.si in v prostorih Andragoškega centra Slovenije.

Ostali projekti

Vsi projekti

Ne odlašajte,
vpišite se že danes

Vpis Vpis Vpis