Izpiti

Izpiti

Izpiti Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

  • vstopna raven (A1)
  • osnovna raven (A2)
     

V sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) izvajamo izpite iz znanja slovenščine na vstopni in osnovni ravni po javno veljavnem izobraževalnem programu:
Slovenščina kot drugi in tuji jezik 

Izpiti so namenjeni vsem, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne namene (na primer za delo, za pridobitev slovenskega državljanstva).

Vzorčni izpit in rešitve ter način ocenjevanja si lahko ogledate tukaj:

Prijavnico lahko izpolnite in natisnete tukaj.

Prijave na izpit so možne do 10 dni pred razpisanim izpitnim rokom oziroma do zapolnitve prostih mest.

Prijava na izpit je možna:

 

2022 raven izpita IZPIT PRIJAVA
januar      
februar vstopna raven (A1) 14. 2. 2022 17. 1. - 3. 2. 2022
marec osnovna raven (A2) 7. 3. 2022 1. 2. - 24. 2. 2022
april vstopna raven (A1) 4. 4. 2022 1. 3. - 24. 3. 2022
maj osnovna raven (A2) 23. 5. 2022 25. 4. - 12. 5. 2022
junij vstopna raven (A1) 27. 6. 2022 30. 5. - 16. 6. 2022
julij      
avgust      
september osnovna raven (A2) 12. 9. 2022 1. 8. - 1. 9. 2022
oktober vstopna raven (A1) 10. 10. 2022 5. 9. - 29. 9. 2022
november osnovna raven (A2) 14. 11. 2022 10. 10. - 3. 11. 2022
december      

 

Na izpit boste prijavljeni, ko bomo prejeli vašo izpolnjeno prijavnico in potrdilo o plačilu izpita (vstopna raven: 110,24 EUR, osnovna raven: 134,51 EUR).

Prijavnice in plačila, ki bodo prispele prepozno, ne bomo upoštevali.

Ob prijavi vas bomo seznanili s samim potekom izpita.

Kandidati, ki so upravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika morajo ob prijavi predložiti:

  • na vstopni ravni: Napotnico Zavoda za zaposlovanje.
  • na osnovni ravni: Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za brezplačni privi preizkus znanja, ki ga pridobijo na pristojni upravni enoti. Stroške brezplačnega opravljanja preverjanja znanja krijeta Ministrstvo za notranje zadeve in Evropski sklad za azil, migracije in vključevanje.

 

 

Izpiti Državnega izpitnega centra

https://www.ric.si/tuji-jeziki-za-odrasle/splosne-informacije/

 

IZPITNI ROK FEBRUAR: - zbiranje prijav od 10. 1. do 31. 1. 2022

Pisni izpit: angleščina 14. 2. 2022 ob 9.00
Pisni izpit: italijanščina 15. 2. 2022 ob 9.00
Pisni izpit: nemščina 16. 2. 2022 ob 9.00
Pisni izpit: francoščina 17. 2. 2022 ob 9.00

Objava rezultatov: 23.2.2022

 

IZPITNI ROK JUNIJ: - zbiranje prijav od 9. 5. do 30. 5. 2022

Pisni izpit: francoščina 7. 6. 2022 ob 9.00
Pisni izpit: italijanščina 8. 6. 2022 ob 9.00
Pisni izpit: nemščina 9. 6. 2022 ob 9.00
Pisni izpit: angleščina 10. 6. 2022 ob 9.00

Objava rezultatov: 20.6.2022

 

IZPITNI ROK OKTOBER: - zbiranje prijav od 12. 9. do 30. 9. 2022

Pisni izpit: angleščina 10. 10. 2022 ob 9.00
Pisni izpit: italijanščina 11. 10. 2022 ob 9.00
Pisni izpit: nemščina 12. 10. 2022 ob 9.00
Pisni izpit: francoščina 13. 10. 2022 ob 9.00

Objava rezultatov: 20.10.2022

 

 

Stopenjsko preverjanje znanja po javno veljavnih programih z pridobitvijo potrdila

Preverjanje znanja tujih jezikov se opravlja iz angleščine, nemščine, italijanščine in francoščine  po javno veljavnih izobraževalnih programih, ki jih je sprejel minister za izobraževanje, znanost in šport.

Preverjanje poteka v dveh delih:

  • pisni del (preverjamo slušno razumevanje, bralno razumevanje in pisno izražanje)
  • ustni del (pogovor na različne teme splošne rabe jezika)

 

Po uspešno opravljenem izpitu pridobite potrdilo z opisom jezikovnega znanja.
Ocena znanja je skladna s stopnjami Skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezike (CEFR).

Preverjanje izvajamo po predhodnem dogovoru.