Izpiti


1. Izpiti Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik - osnovna raven
 

Ljudska univerza Kranj je zunanji izvajalec izpitov Izpitnega centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik. Na Ljudski univerzi Kranj lahko opravljate izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni.
  

VZORČNI TEST NA OSNOVNI RAVNI

 

 

2018 VPIS IZPIT       
januar     
februar 19.02. - 01.03.2018 12.03.2018
marec    
april    
maj 07.05. - 17.05.2018 28.05.2018
junij    
julij    
avgust    
september 20.08. - 30.08.2018 10.09.2018
oktober    
november 17.10. - 29.10.2018 12.11.2018
december    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vpišete se tako, da se osebno oglasite na Ljudski univerzi Kranj (jezikovna šola ali tajništvo),

se na izpit uradno prijavite in ga vplačate (128,10 €).

Ob prijavi vas bomo seznanili s samim potekom izpita in vam izročili modelni test.

K vpisu prinesite potni list.

Če vam stroške izpita poravna Ministrstvo za notranje zadeve, prinesite k vpisu potrdilo.Prijave, informacije in svetovanje:
Renata Dobnikar, prof.
T:04 280 4816  
renata.dobnikar@luniverza.si

 

 

2. Izpiti Državnega izpitnega centra


http://www.ric.si/tuji_jeziki/splosne_informacije/

 

IZPITNI ROK FEBRUAR:  - zbiranje prijav od 8.1. do 26.1.2018

5.2.2018 ob 9.00 italijanščina

6.2.2018 ob 9.00 nemščina

7.2.2018 ob 9.00 angleščina

 

IZPITNI ROK JUNIJ:   - zbiranje prijav od 7.5. do 25.5.2018

6.6.2018 ob 9.00 nemščina

7.6.2018 ob 9.00 italijanščina

8.6.2018 ob 9.00 angleščina

 

IZPITNI ROK OKTOBER:   - zbiranje prijav od 10.9. do 28.9.2018

11.10.2018 ob 9.00 italijanščina

12.10.2018 ob 9.00 nemščina

13.10.2018 ob 9.00 angleščina

 

Prijave, informacije in svetovanje:
Renata Dobnikar, prof.
T:04 280 4816  
renata.dobnikar@luniverza.si


 

3. Stopensko preverjanje znanja po javno veljavnih programih z pridobitvijo potrdila
 

Preverjanje znanja tujih jezikov se opravlja iz angleščine, nemščine, italijanščine in francoščine  po javno veljavnih izobraževalnih programih, ki jih je sprejel minister za izobraževanje, znanost in šport.

 

 

Preverjanje poteka v dveh delih:

- pisni del (preverjamo slušno razumevanje, bralno razumevanje in pisno izražanje)

- ustni del (pogovor na različne teme splošne rabe jezika)

 

 

Po uspešno opravljenem izpitu pridobite potrdilo z opisom jezikovnega znanja.
Ocena znanja je skladna s stopnjami Skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezike (CEFR).

 

Preverjanje izvajamo po predhodnem dogovoru.
 

Odločite se zdaj in nas pokličite.

Prijave, informacije in svetovanje:
Renata Dobnikar, prof.
T:04 280 4816  
renata.dobnikar@luniverza.si
 

Svetovanje:

 

 

Renata Dobnikar
T: 04 280 48 16

renata.dobnikar@luniverza.si

 

Prijava
 

 

 

Koristne informacije:


Vpis in informacije
 

Akcija zima 2019

Popusti

Izpiti

Vesele urice

Plačilo in plačilni pogoji