Skoči na glavno vsebino

Knjigovodja / knjigovodkinja

Na Ljudski univerzi Kranj vam nudimo strokovno usposabljanje Priprava na NPK Knjigovodja, v živo in/ali na daljavo.

 

Pričetek usposabljanja: september 2024

Vpišete se lahko osebno na Ljudski univerzi Kranj ali nas pokličite na 04 / 280 48 00 oz. nam pišite na informator@luniverza.si

Komu je usposabljanje NPK Knjigovodja / knjigovodkinja namenjeno?

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki vas zanima in bi se radi usposobili za delo v knjigovodstvu in poteka v skladu s Katalogom strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo Knjigovodja / knjigovodkinja.

Po zaključenem usposabljanju boste dobro pripravljeni za vključitev v postopek pridobivanja certifikata NPK.

 

Kako bo potekalo usposabljanje NPK Knjigovodja / knjigovodkinja?

Vsebina tečaja:

  • Pomen knjigovodstva v računovodski službi.
  • Osnove dvostavnega knjigovodstva (bilanca stanja, konti stanja, kontni načrt, knjiženje enostavnih poslovnih dogodkov).
  • Stroškovno knjigovodstvo (vrste stroškov, pomen stroškov, stroškovna mesta in stroškovni nosilci, knjiženje stroškov).
  • Konti poslovnega izida (odhodki in prihodki, ugotavljanje in knjiženje poslovnega izida, izkaz poslovnega izida).
  • Knjigovodstvo osnovnih sredstev (vrste osnovnih sredstev, načini financiranja, nabava osnovnih sredstev, obračun amortizacije, odpis in izločitev osnovnega sredstva iz uporabe).
  • Materialno in blagovno knjigovodstvo (nabava materiala oz. blaga, poraba materiala, prodaja blaga, analitična evidenca, metode vrednotenja nabave in porabe materiala ter nabave zalog blaga in zalog proizvodov, kalkulacija).
  • Finančno knjigovodstvo (vrste terjatev, odpisovanje terjatev, evidentiranje obveznosti, obračun DDV, davčno priznani in nepriznani odhodki).
  • Plače in ostali osebni prejemki (obračun plač, regresa za letni dopust, povračil, obračun avtorskega honorarja in podjemne pogodbe, knjiženje).

 

Trajanje programa: 80 ur 

Potek usposabljanja: 1x do 2x  tedensko (ponedeljek in sreda) po 4 izobraževalne ure 

Pričetek usposabljanja: 16.10.2023

 

Informacije o postopku preverjanja in potrjevanja (NPK)

Vrsta programa: NPK Knjigovodja/ knjigovodkinja

Raven kvalifikacije: (V)

Strokovna znanja in spretnosti: glej poklicni standard Knjigovodja / knjigovodkinja in točko 11 Kataloga znanj.

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo:

  • Ni posebnih pogojev.

 

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

NAČINI PREVERJANJA
Praktično preverjanje z zagovorom.

 

Mnenja udeležencev

 
 »Zdaj vsaj vem, kako se knjiži, kaj je treba delati, vsaj zastopim, vem, za kaj se gre. Je dobro, fajn, res veliko odneseš od predavanja. Primerno je tudi za nekoga, ki se nič ne spozna, ker se začne pri osnovah« (Andreja)

Zavedamo se, da je čas dragocen. Več znanja pa vam prinese več časa.

 

Dodatne informacije:

Ne odlašajte,
vpišite se že danes

Vpis Vpis Vpis