Skip to main content
Cenik srednješolskega izobraževanja

Cenik srednješolskega izobraževanja

Program Cena
bolničar-negovalec 1604,00 EUR
trgovec 1518,00 EUR
predšolska vzgoja SSI (4-letni program) 1320,00 EUR
predšolska vzgoja - poklicni tečaj (1 leto) 1419,00 EUR
ekonomski tehnik PTI (2 leti) 1089,00 EUR
ekonomski tehnik - poklicni tečaj (1 leto) 1089,00 EUR
ekonomski tehnik - SSI (4-letni program) 1320,00 EUR

 

Cene za posamezni srednješolski program veljajo za vpis v eno šolsko leto.
V ceno so vključena predavanja, konzultacije, gradiva in 2 izpitna roka.

Končna cena programa se določi individualno. Odvisna je od vaše predhodne izobrazbe in priznanih ocen posameznih splošnih in/ali strokovnih predmetov. 
Cene za prekvalifikacijo v posameznih programih se razlikujejo od cen v zgornjem ceniku.

Za več informacij smo vam na voljo na elektronskem naslovu: izobrazevanje@luniverza.si in telefonski številki: 04 280 48 19.