Računovodja / računovodkinja

Na Ljudski univerzi Kranj vam nudimo strokovno usposabljanje RAČUNOVODJA, v živo in / ali na daljavo.

Udobno in časovno učinkovito usposabljanje je namenjeno vsem, ki vas zanima in bi se radi usposobili za delo v računovodstvu in poteka v skladu s Katalogom strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo Računovodja / računovodkinja.

Po zaključenem usposabljanju boste dobro pripravljeni za vključitev v postopek pridobivanja certifikata NPK.

 

Vsebina

 • Organizacija računovodstva in zakonodaja, ki jo mora poznati računovodja
 • Dolgoročna sredstva in vrednotenje premoženja
 • Stroški poslovanja, odhodki in prihodki
 • Oblikovanje in vodenje evidenc o terjatvah in obveznostih
 • Blagajniško poslovanje
 • Vrednotenje in obračun poslovanja
 • Zaključni račun

 

Informacije o programu:

Potek usposabljanja: 1x do 2x  tedensko po 5 izobraževalnih ur na LU Kranj v skladu z urnikom, ki ga prejmete na informativnem srečanju.

Vrsta programa: priprave za pridobitev NPK Računovodja / računovodkinja

Trajanje programa: 110 ur ( 1 x na teden ob ponedeljkih od 16.30 do 19.30)

Vpis: september 2022

Pričetek programa: 4.4.2022

Klasius-P: Računovodstvo in revizija (0411)

Klasius-SRV: Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

Raven kvalifikacije: SOK 6, EOK 5

Strokovna znanja in spretnosti: glej poklicni standard Računovodja / računovodkinja in točko 11 Kataloga znanj.

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo:

 • srednja strokovna oz. srednja splošna izobrazba.

 

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

 

NAČINI PREVERJANJA
Praktično preverjanje in zagovor.

Dodatne informacije:

Ne odlašajte,
vpišite se že danes

Vpis Vpis Vpis