Računovodja / računovodkinja

Na Ljudski univerzi Kranj vam nudimo strokovno usposabljanje RAČUNOVODJA, v živo in / ali na daljavo.

 

Komu je usposabljanje namenjeno?

Udobno in časovno učinkovito usposabljanje je namenjeno vsem, ki vas zanima in bi se radi usposobili za delo v računovodstvu in poteka v skladu s Katalogom strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo Računovodja / računovodkinja.

Po zaključenem usposabljanju boste dobro pripravljeni za vključitev v postopek pridobivanja certifikata NPK.

 

Kako bo potekalo usposabljanje?

Vsebina

 • Organizacija računovodstva in zakonodaja, ki jo mora poznati računovodja
 • Dolgoročna sredstva in vrednotenje premoženja
 • Stroški poslovanja, odhodki in prihodki
 • Oblikovanje in vodenje evidenc o terjatvah in obveznostih
 • Blagajniško poslovanje
 • Vrednotenje in obračun poslovanja
 • Zaključni račun

 

Trajanje programa 110 ur 

Potek usposabljanja 1x do 2x  tedensko (ponedeljek in sreda)po 4 izobraževalne ure 

 

Informacije o postopku preverjanja in potrjevanja (NPK)

Vrsta programa: NPK Računovodja / računovodkinja

Raven kvalifikacije: SOK 6, EOK 5

Strokovna znanja in spretnosti: glej poklicni standard Računovodja / računovodkinja in točko 11 Kataloga znanj.

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo:

 • srednja strokovna oz. srednja splošna izobrazba.

 

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

NAČINI PREVERJANJA
Praktično preverjanje in zagovor.

Mnenja udeležencev

»Usposabljanje priporočam vsem, ki delajo v računovodstvu in bi radi razumeli to logiko zadaj. Zdi se mi tudi najboljši začetek za nekoga, ki še ne dela v tem, pa bi.« (Neja)

»Zdaj vsaj vem, kako se knjiži, kaj je treba delati, vsaj zastopim, vem, za kaj se gre. Zaradi usposabljanja sem v službi pridobila za 200 EUR boljšo plačo. Je pa v službi tudi negotova situacija, ampak bi šla sedaj zagotovo bolj samozavestno na razgovor tudi kam drugam.« (Andreja)

 

Dodatne informacije:

Ne odlašajte,
vpišite se že danes

Vpis Vpis Vpis