Skoči na glavno vsebino

Socialni oskrbovalec na domu

Ali z odločitvijo za novo poklicno pot odlašate že tako dolgo, da vam bo vse skupaj že zraslo čez glavo, popilo kri in energijo?

Potem ne odlašajte nič več in se nam pridružite na vznemirljivi poti, kjer boste postali ključni del skrbi za druge in hkrati odprli vrata svoje kariere kot socialni oskrbovalec

Po zaključenem izobraževanju boste tudi dobro pripravljeni za vključitev v postopek pridobivanja certifikata NPK socialni oskrbovalec na domu.

Ne zamudite priložnosti za takojšnjo zaposlitev, saj je povpraševanje po usposobljenih socialnih oskrbovalcih v panogi zelo veliko.

Pohitite in si zagotovite svoje mesto na izobraževanju

Pričetek programa: september 2024

Vpišete se lahko osebno na Ljudski univerzi Kranj ali nas pokličite na 04 / 280 48 00 oz. nam pišite na informator@luniverza.si

Za več informacij o izobraževanju Socialni oskrbovalec na domu se obrnite na nas in z veseljem vam bomo pomagali!

 

Komu je izobraževanje NPK socialni oskrbovalec na domu namenjeno?

  • Vsem, ki bi se radi usposobili za izvajanje pomoči na domu ali v socialnovarstvenih zavodih in ustanovah in se zaposlili kot socialni oskrbovalec.
  • Vsem, ki v krogu družine že skrbite za starejše ali pa še boste, saj boste na usposabljanju prejeli veliko spretnosti in znanj, s katerimi bo skrb za starejše lažja.

 

Kaj vas čaka na tečaju NPK socialni oskrbovalec na domu?

Celovito znanje: Izobraževanje zajema celovit pregled osnovnih konceptov socialne oskrbe, etike, komunikacije z uporabniki, upravljanja s časom in nudenja prve pomoči.

Praktične veščine: Skozi realistične simulacije in praktično usposabljanje se boste naučili oskrbovati posameznike z različnimi potrebami ter spodbujati njihovo neodvisnost in dobro počutje.

Razumevanje posebnih potreb: Osredotočili se bomo na razumevanje in prilagajanje oskrbe posameznikom z različnimi fizičnimi omejitvami, demenco in drugimi izzivi.

Ne glede na to, ali ste že izkušeni v socialni oskrbovalec ali pa šele začenjate svojo kariero, vam bo naš tečaj omogočil odlično platformo za napredovanje, hitro zaposlitev ter pridobitev NPK socialni oskrbovalec na domu.

 

Kako bo potekalo izobraževanje? 

Izobraževanje poteka v skladu s Katalogom strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu. Po zaključenem izobraževanju boste dobro pripravljeni za vključitev v postopek pridobivanja certifikata NPK.

Trajanje programa 150 ur 

Potek usposabljanja 2x do 3x  tedensko po 4 - 5 izobraževalnih ur 

TEORETIČNI DEL bo potekal dvakrat do trikrat na teden na LU Kranj v skladu z urnikom, ki ga
prejmete na prvi dan predavanj.

PRAKTIČNI DEL bo potekal v specializirani učilnici v dogovoru z udeleženci.

INDIVIDUALNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE na terenu (z mentorico Socialno oskrbovalko na domu v obsegu 40 ur) se izvede v dogovoru z udeleženci.

 

Mnenja udeležencev

»Kar se tiče usposabljanja, je bilo izredno koristno. Veliko sem se naučila o tem, kako to delo poteka. Znanja so bila konkretna in še sedaj, v praksi, se velikokrat spomnim na vse nasvete. Zame je bila to res odskočna deska, odprle so se mi povsem nove možnosti, na katere prej nisem niti pomislila.« (Nina)

»Usposabljanje bi toplo priporočil vsem, ki imajo občutek za ljudi in pozitiven odnos do življenja. Dobili smo res veliko znanja, zelo mi je bila všeč možnost samoizražanja, saj smo vsi lahko sodelovali z lastnim pogledom na vsako temo.« (Branko)

»Ves čas sem si govorila, da res nikoli nimam časa, delam dopoldne, popoldne, skrbim za otroke, družino … Ampak tako bom rekla, čas najdeš.« (Monika)

 

Informacije o postopku preverjanja in potrjevanja (NPK)

Vrsta programa: NPK Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu

Raven kvalifikacije: (IV)

Strokovna znanja in spretnosti: glej poklicni standard Socialni oskrbovalec na domu / socialna oskrbovalka na domu in točko 11 Kataloga znanj.

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo:

  • končana osnovna šola in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju dela z ljudmi ali najmanj 1 leto delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih idr. oseb s posebnimi potrebami (tudi neformalne izkušnje) kar kandidat dokazuje s potrdili, referencami, izjavami in
  • starost najmanj 21 let in
  • opravljen verificiran program usposabljanja v socialnem varstvu s področja socialne oskrbe (Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19 in 81/19)

 

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo (zbirna mapa), ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

NAČIN PREVERJANJA
Neposredno preverjanje se izvaja na ocenjevalnem mestu v obliki praktičnega dela in zagovora. Ocenjevalno mesto (simulirano bivalno okolje uporabnika) mora izpolnjevati ustrezne materialne pogoje (glej točko 9.1.).

Dodatne informacije:

Ne odlašajte,
vpišite se že danes

Vpis Vpis Vpis