Socialni oskrbovalec na domu

Ali z odločitvijo za novo poklicno pot odlašate že tako dolgo, da vam bo vse skupaj že zraslo čez glavo, popilo kri in energijo?

Vabimo vas, da najdete smisel v delu kot socialni oskrbovalec na domu in pri pomoči drugim, njihovi hvaležnosti ter občutku koristnosti. Po zaključenem usposabljanju boste dobro pripravljeni za vključitev v postopek pridobivanja certifikata NPK.

 

Komu je usposabljanje za socialnega oskrbovalca na domu namenjeno?

  • Vsem, ki bi se radi usposobili za izvajanje pomoči na domu ali v socialno varstvenih zavodih in ustanovah, ki izvajajo socialno oskrbo na domu.
  • Vsem, ki v krogu družine že skrbite za starejše ali pa še boste,saj boste na usposabljanju prejeli veliko spretnosti in znanj, s katerimo bo skrb za starejše lažja.

 

Usposabljanje poteka v skladu s Katalogom strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu. Po zaključenem usposabljanju boste dobro pripravljeni za vključitev v postopek pridobivanja certifikata NPK.

 

Kako bo potekalo usposabljanje? 

TEORETIČNI DEL bo potekal dvakrat do trikrat na teden na LU Kranj v skladu z urnikom, ki ga
prejmete na prvi dan predavanj.

PRAKTIČNI DEL bo potekal v specializirani učilnici v dogovoru z udeleženci.

INDIVIDUALNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE na terenu (z mentorico Socialno oskrbovalko na domu v obsegu 40 ur) se izvede v dogovoru z udeleženci.

TRAJANJE PROGRAMA 150 ur

 

Informacije o postopku preverjanja in potrjevanja (NPK)

Vrsta programa: NPK Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu

Raven kvalifikacije: (IV)

Strokovna znanja in spretnosti: glej poklicni standard Socialni oskrbovalec na domu / socialna oskrbovalka na domu in točko 11 Kataloga znanj.

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo:

  • končana osnovna šola in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju dela z ljudmi ali najmanj 1 leto delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih idr. oseb s posebnimi potrebami (tudi neformalne izkušnje) kar kandidat dokazuje s potrdili, referencami, izjavami in
  • starost najmanj 21 let in
  • opravljen verificiran program usposabljanja v socialnem varstvu s področja socialne oskrbe (Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19 in 81/19)

 

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo (zbirna mapa), ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

NAČIN PREVERJANJA
Neposredno preverjanje se izvaja na ocenjevalnem mestu v obliki praktičnega dela in zagovora. Ocenjevalno mesto (simulirano bivalno okolje uporabnika) mora izpolnjevati ustrezne materialne pogoje (glej točko 9.1.).

 

Mnenja udeležencev

»Kar se tiče usposabljanja, je bilo izredno koristno. Veliko sem se naučila o tem, kako to delo poteka. Znanja so bila konkretna in še sedaj, v praksi, se velikokrat spomnim na vse nasvete. Zame je bila to res odskočna deska, odprle so se mi povsem nove možnosti, na katere prej nisem niti pomislila.« (Nina)

»Usposabljanje bi toplo priporočil vsem, ki imajo občutek za ljudi in pozitiven odnos do življenja. Dobili smo res veliko znanja, zelo mi je bila všeč možnost samoizražanja, saj smo vsi lahko sodelovali z lastnim pogledom na vsako temo.« (Branko)

»Ves čas sem si govorila, da res nikoli nimam časa, delam dopoldne, popoldne, skrbim za otroke, družino … Ampak tako bom rekla, čas najdeš.« (Monika)

 

Dodatne informacije:

Ne odlašajte,
vpišite se že danes

Vpis Vpis Vpis