Skoči na glavno vsebino

Študijski krožki 2023 - 2024

ZERO WASTE KROŽNIK

Študijski krožek se osredotoča na raziskovanje prehranskih navad v lokalnem okolju ter na spodbujanje trajnostnih prehranskih navad in zmanjšanje odpadkov v gospodinjstu. Skozi raziskave v lokalnem okolju ter izmenjavo idej, izkušenj in receptov bomo pripomogli k graditvi skupnosti, ki si prizadeva za bolj trajnostno prihodnost. Raziskali bomo trenutno stanje odpadkov v prehrani in preučili, kako naše prehranske navade vplivajo na okolje. Raziskali bomo osnovne koncepte Zero Waste filozofije in kako jih lahko apliciramo na svoje prehranjske navade.

Predvideni izobraževalni cilji študijskega krožka je poleg izobraževanja predvsem združevanje, snovanje socialne mreže in aktivno vključevanje v družbeno življenje lokalne skupnosti. Osrednji izobraževalni cilji so:

  • Osveščanje o problematiki odpadkov v prehrani.
  • Poiskati praktične rešitve za vsakdanje življenje.
  • Razviti konkretne strategije za zmanjšanje odpadkov pri nakupovanju, pripravi in uživanju hrane v vsakdanjem življenju.
  • Promocija lokalnih in trajnostnih virov: Spodbujali bomo uporabo lokalnih, sezonskih in trajnostno pridelanih živil ter razpravljali o vplivu globalne prehrambene industrije na okolje.

Znanje, ki ga bomo pridobili, bo pripomoglo k zmanjšanju ekološkega odtisa našega prehranskega sistema in k ustvarjanju bolj trajnostne prihodnosti.

Vabimo vas, da sodelujete v anketi Zero Waste Krožnik, ki nam bo pomagala izboljšati naše načine ravnanja z odpadki. Vaše mnenje je za nas zelo dragoceno pri razvoju boljših in bolj trajnostnih praks. Do ankete dostopite s klikom na sledečo povezavo: https://1ka.arnes.si/a/49ea0b80 

         
Predstavitev študijskega krožka na konferenci KR ZA starejše, 18. 4. 2024.

VELIKA ZGODBA GENERALA MAISTRA

Rudolf Maister, obranitelj slovenske severne meje, se je rodil leta 1874 v Kamniku in umrl leta 1934 na Uncu pri Rakeku. V letu 2024 tako zaznamujemo 150. obletnico njegovega rojstva in 90. obletnico njegove smrti. Vlada Republike Slovenije se spominu na generala Maistra in v čast njegovim izjemnim zaslugam za slovenski narod poklanja z razglasitvijo leta 2024 za leto generala Rudolfa Maistra. Vendar pa Maister ni bil samo vojak. Kdo je bil pravzaprav General Maister? Študijski krožek o Generalu Rudolfu Maistru je namenjen raziskovanju življenja in dela tega izjemnega slovenskega junaka ter njegove vloge v ključnih zgodovinskih obdobjih. V okviru študijskega krožka bomo raziskali literarno navdahnjeno družino Maister – njegov rod, mladost, šolanje, poklicno udejstvovanje, pomembne dogodke v njegovem življenju, vlogo njegove žene Marije ko prostovoljke. Udeleženci študijskega krožka so odrasli različnih generacij

Predvideni izobraževalni cilji študijskega krožka je poleg izobraževanja predvsem združevanje, snovanje socialne mreže in aktivno vključevanje v družbeno življenje lokalne skupnosti. Izobraževalni cilj krožka je poglobiti razumevanje ter razprava o trajnem prispevku Generala Maistra k slovenski državnosti, vojaštvu, literaturi, njegovemu mestu v kolektivnem spominu ter njegovemu vplivu na oblikovanje sodobne Slovenije. Raziskali bomo Maistrovo priljubljenost po krajih, poimenovanje društev, ulic, postavljanje spomenikov, uglasbitev njegovih pesmi. Posebno mesto v študijskem krožku bomo namenili Maistrovi ustvarjalnosti (pesniške zbirke, slikarstvo).

Vabljeni na ogle razstave: Velika zgodba Rudolfa Maistra v Petrovčevi hiši v Cerkljah na Gorenjskem. Razstava bo ogled do 18.5.2024.

Odprtje razstave Velika zgodba Rudolfa Maistra 8.5.2024.

JAZ IN OKOLJE

Študijski krožek je nadaljevanje študijskega krožka Jaz in okolje, ki smo ga izvajali v preteklem izobraževalnem letu. Tudi tokrat bo vsebina študijskega krožka povezana z naravo in človekom, ki biva v njej. V okviru študijskega krožka bomo skupaj ugotavljali kako v lokalni skupnosti posamezniki pripomorejo k trajnostnemu razvoju okolja. Raziskali bomo načine trajnostne pridelave hrane (na domačem vrtu in na lokalnih ekoloških kmetijah) in ponovne uporabe zavrženih predmetov. Pri svojem raziskovanju bomo sodelovali z lokalnimi kmetijami, vrtnarji in drugimi trajnostno ozaveščenimi posamezniki iz lokalnega okolja.

Predvideni izobraževalni cilji študijskega krožka je poleg izobraževanja predvsem združevanje, snovanje socialne mreže in aktivno vključevanje v družbeno življenje lokalne skupnosti. Ugotoviti, želimo kakšen pogled in odnos imajo lokalni pridelovalci hrane in drugi posamezniki do okolja, najti načine, kako lahko pripomorejo k lepšemu, boljšemu in trajnostno naravnanemu okolju. Zavedamo se, da varstvo okolja ni samo ločevanje odpadkov in recikliranje, temveč mnogo več - kako varovati zemljo in rastline, kako biti samooskrben, kako varčevati z energijo …

Pretekli študijski krožki:

 

Ostali projekti

Vsi projekti

Ne odlašajte,
vpišite se že danes

Vpis Vpis Vpis