Skoči na glavno vsebino

Aromaterapevt / Aromaterapevtka

 

Aromaterapija = aroma - vonj ali okus; terapei - nega in zdravje.

Ob omembi aromaterapija marsikdo najprej pomisli na opojne dišave. Aromaterapija je dejansko še veliko več - vpliva na naše razpoloženje ter lahko bistveno pripomore k izboljšanju zdravja na fizični, čustveni, mentalni in duhovni ravni. Je veja komplementarne medicine, ki z uporabo eteričnih olj pripomore k ohranjanju našega zdravja.

V rabi je že več kot 5.000 let in različna ljudstva so jo uporabljali v različne namene: Egipčani so jo uporabljali za balzamiranje, Rimljani za odišavljenje, Grki za razkuževanje. Sprva je bila povezana s čarovništvom in z religijo, kasneje pa se je razvila v empirično znanost.

Aromaterapija temelji na eteričnih (dišavnih) oljih. Pridobivamo jih iz različnih delov aromatičnih rastlin in prav vsako eterično olje služi svojemu posebnemu namenu kot npr:

  • preprečevanju okužb in prehladov,
  • za nego telesa in obraza,
  • za zmanjševanje bolečin,
  • za sproščanje stresa

 

Zakaj izbrati NPK Aromaterapevt / Aromaterapevtka?

Nacionalna poklicna kvalifikacija ponuja možnost ovrednotenja in potrditve  spretnosti in znanj, pridobljenih z neformalnim učenjem in je uradno potrdilo, s katerim boste lahko dokazovali svojo usposobljenost za opravljanje poklica.

Postopek pridobivanja NPK je relativno hiter, saj se lahko pri pridobivanju NPK upoštevajo spretnosti in znanja, ki jih pridobite med opravljanjem poklica, s prostovoljnim delom ali prostočasnimi dejavnostmi, z udeležbo na neformalnih programih izobraževanja, s samoučenjem ipd…

 

Informacije o postopku preverjanja in potrjevanja (NPK)

Vrsta programa: NPK Aromaterapevt / aromaterapevtka 

Raven kvalifikacije: SOK 5, EOK 4

Strokovna znanja in spretnosti: glej poklicni standard Aromaterapevt/aromaterapevtka in točko 11 Kataloga znanj.

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo:

  • Najmanj srednja poklicna izobrazba. 

 

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 

Potrjevanje

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

  1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.


Način preverjanja

Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda. Ob praktični nalogi poteka tudi ustni zagovor opravljene naloge, ki obsega preverjanje znanj, skladno s poklicnim standardom Aromaterapevt / Aromaterapevtka. 

Dodatne informacije:

Ne odlašajte,
vpišite se že danes

Vpis Vpis Vpis