Skoči na glavno vsebino

Bolničar – negovalec

bolničar pomaga starejšemu

Delo bolničarja - negovalca je zelo razgibane narave. Vas zanima, kaj dela bolničar? Sodeluje v procesu oskrbe in hranjenja, opravlja manj zahtevna dela s področja zdravstvene nege in higiene. Oskrbovancem nudi pomoč pri gibanju in transferju.

 

Opis programa bolničar negovalec

Zaradi večanja deleža starejšega prebivalstva vse več ljudi pri nas in tudi drugje po svetu potrebuje strokovno nego in pomoč, prav tako prijaznost in pozornost. Povečujejo se potrebe po skrbi za zdravje in dobro počutje, zato je poklic bolničar – negovalec vse bolj iskan, tako doma kot tudi v tujini. Ker zaposlitveno povpraševanje po tem profilu narašča, je to odlična priložnost za pričetek karierne poti na tem področju. Zaposlite se lahko v domovih za starejše, različnih socialnih zavodih in bolnišnicah, v zadnjem času pa je vse več potreb tudi po negi starostnikov ali bolnikov na domu.

 

Pogoji za vpis v program

Pogoj za vpis v 1. letnik programa BOLNIČAR - NEGOVALEC je uspešno zaključeno osnovnošolsko izobraževanje ali zaključen dveletni program nižjega poklicnega izobraževanja.

Pogoj za vpis v program BOLNIČAR - NEGOVALEC (PREKVALIFIKACIJA) je zaključen katerikoli program srednjega poklicnega izobraževanja.

 

Trajanje in potek izobraževanja

Izobraževanje traja 2 leti. V tem času udeleženci poslušajo predavanja in opravljajo izpite za tri letnike. Predavanja se začnejo v mesecu oktobru. Predavanja potekajo 2x do 4x na teden v popoldanskem času, od 17. do 20. ure.

 

Zaključek šolanja

Pozitivno opravljeni vsi izpiti in druge obveznosti po predmetniku. Uspešno opravljen zaključni izpit (pisni in ustni izpit iz slovenščine, storitev in zagovor).

 

Predmetnik

Splošnoizobraževalni predmeti:

 • Slovenščina
 • Matematika
 • Tuj jezik
 • Umetnost
 • Družboslovje
 • Naravoslovje


Strokovni moduli:

 • Nega in oskrba
 • Varovanje zdravja in okolja
 • Etika in komunikacija
 • Gospodinjstvo
 • Prehrana in dietetika
 • Gerontologija – paliativa
 • Zgradba in delovanje človeškega telesa
 • Informatika

 

Praktično izobraževanje:

 • Praktični pouk – kabinetne vaje
 • Praktično usposabljanje pri delodajalc

 

Izpolnite E-PRIJAVO in poklicali vas bomo glede možnosti vpisa.

Ne odlašajte,
vpišite se že danes

Vpis Vpis Vpis