Skoči na glavno vsebino

Center za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc Gorenjske

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad bosta v letih 2016 – 2019 sofinancirala izvedbo projekta Center za pridobivanje temeljnih kompetenc Gorenjske. Glavni cilj projekta je s pomočjo izobraževalnih programov izboljšati temeljne in poklicne kompetence ZAPOSLENIH, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebne rasti in delovanja v sodobni, tehnološko bogati družbi.

Največji poudarek projekta je na razvijanju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij oziroma spodbujanje in razvijanje splošne računalniške pismenosti ter promoviranje vseživljenjskega učenja.

Brezplačni izobraževalni programi oz. tečaji so namenjeni zaposlenim, starim predvsem 45 let in več, z doseženo največ srednješolsko izobrazbo. Glede starosti in dosežene stopnje izobrazbe so možna določena odstopanja. 

Ljudska univerza Kranj je partner v konzorciju, ki ga vodi Ljudska univerza Jesenice.

Obdobje trajanja projekta: od 17. 6. 2016 do 31. 3. 2019

Tehnološki razvoj in hitre spremembe na trgu dela zahtevajo od zaposlenih veliko mero prilagodljivosti in hitro odzivanje na nove izzive za zagotavljanje konkurenčnosti.

Pomemben cilj, ki si ga zastavljamo kot družba je: Z boljšimi spretnostmi do boljšega življenja. V okviru Centra za pridobivanje temeljnih kompetenc Gorenjske z organiziranjem različnih izobraževalnih programov, ki krepijo osnovne in poklicne kompetence zaposlenih, skrbimo za uresničevanje omenjenega cilja. V mesecu septembru 2016 smo uspešno začeli z izvajanjem brezplačnih tečajev za zaposlene, ki želijo pridobiti nova znanja, dodatne spretnosti in s tem prispevati k osebni rasti in biti v koraku z zahtevami na trgu dela oz. delovnega mesta.

Program 2016 - 2019

Računalniška pismenost za odrasle

Slovenščina kot drugi in tuji jezik

Usposabljanje za življenjsko uspešnost (UŽU)

  • Knjige so zame
  • Moj korak
  • Izzivi podeželja

 

Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih (programi SNIO)

Računalniško in digitalno opismenjevanje (RDO)

Ostali projekti

Vsi projekti

Ne odlašajte,
vpišite se že danes

Vpis Vpis Vpis