Skoči na glavno vsebino

Dolgi programi socialne aktivacije Kranj in Škofja Loka

Naziv projekta: Dolgi programi socialne aktivacije Kranj in Škofja Loka

Kraj izvajanja projekta: Kranj

Oblika programa socialne aktivacije: Dolgi programi socialne aktivacije

Obdobje trajanja projekta: 1.9.2017 - 30.6.2019

Vodilni partner: ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje

Partner v projektu: Ljudska univerza Kranj

Pridruženi partnerji v projektu: Zaposlitveni center Kragulj, Zaposlitveni center Korak, Kranjski zaposlitveni center, Center Kontura, Mestna občina Kranj, Mestna knjižnica Kranj, Zdravstveni dom Kranj

 

V mesecu oktobru 2017 je pod okriljem humanitarnega društva ŠENT v prostorih Ljudske univerze Kranj z delovanjem začel nov program, namenjen dalj časa brezposelnim osebam, ki so hkrati tudi prejemniki državne socialne pomoči.

Namen programa je, da čim več udeležencev vključimo nazaj na trg dela (zaposlitev, vključitev v APZ, v socialno podjetništvo), v dokončanje šolanja, prekvalifikacijo (vključitev v program za pridobitev NPK), ob čemer spodbujamo tudi samozaposlitev.

S skupino udeležencev smo program začeli izvajati v mesecu novembru. Udeleženci bodo program obiskovali 11 mesecev. Del programa so tudi delavnice s področja dobre komunikacije, zdravega načina življenja, računalniškega, finančnega in podjetniškega opismenjevanja, tujih jezikov in kreativnosti,  pa tudi izleti in sodelovanje pri dogajanju v lokalnem okolju.

Udeležence spodbujamo in podpiramo v iskanju ustrezne zaposlitve tudi z delavnicami, iskanjem ustreznih delodajalcev, predvsem pa poudarjamo, kako pomembna je lastna aktivnost.

Pri izvedbi delavnic sodelujemo z Ljudsko univerzo Kranj, ki  je naš glavni partner v projektu in izvaja polovico predvidenih delavnic, nam po potrebi odstopi še prostor v Medgeneracijskem centru Kranj za kuharske delavnice in prostor za športne aktivnosti.

Pomladni čas, v katerega vstopamo, bo namenjen vrtičkarstvu, pridelano pa bomo uporabili za organizacijo kuharskih delavnic.

 

 

Društvo Šent pod vodstvom dveh strokovnih delavk izvaja dolgI program socialne aktivacije na Ljudski univerzi Kranj, ki je v projektu naš glavni pridruženi partner. V jeseni smo zaključili dejavnosti s prvo skupino udeležencev, hkrati pa že dobili nove. Zaposleni v programu sva si v prvi izvedbi nabrali kar precej izkušenj, ki sva jih nato prenesli v naslednjo.

Tudi tokrat imamo  20 udeležencev, ki jih pristojni Urad za delo beleži kot dolgotrajno brezposelne. Do njih imamo precej individualen pristop in kmalu se ugotovi, kje je tisti primanjkljaj, ki posameznika ovira na trgu dela ali v čisto vsakdanjem življenjskem okolju. Zaradi vključenosti v program (in to je tudi njegova prednost) imajo udeleženci bolj poglobljeno obravnavo s strani svetovalk na pristojnem Uradu za delo, kot bi ga imeli sicer. V času izvedbe se sestajamo z njimi in s koordinatorkami SA z namenom timskega reševanja problematike.

Tisto, kar v nekaterih skupinah opažamo in, kar je verjetno bolj pomembno kot to ali se oseba zaposli ali ne, je povezanost med udeleženci. Ti cenijo, da se jim je nenadoma socialna mreža precej razširila, veliko prijateljstev ostane tudi po koncu programa. V času vključenosti je tudi v prostem času veliko druženja med njimi, medsebojne pomoči, pripravljenosti sprejemanja drugega ob upoštevanju skupno določenih pravil.

Cilj projekta je opolnomočenje ljudi za približevanje trgu dela. Spremembe na ljudeh se opazijo že pred koncem programa. Postanejo samozavestnejši, s širšim obzorjem in z novimi znanji. Projekt je širše prepoznan kot koristen, saj število prejemnikov DSP po zadnjih podatkih raste, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa že išče rešitve, da bi se taki programi nadaljevali tudi v prihodnje.

Ljudi, ki ostanejo dlje časa brezposelni je nekako potrebno vključiti v družbo sicer se od nje vedno bolj oddaljujejo. Nekateri potrebujejo zelo malo, predvsem pa smernice in podporo, da osmislijo svojo pot in jo potem morda najdejo. Druge pritegne druženje in pozitivna naravnanost, ki jim služi kot popotnica kasneje.

 

Ostali projekti

Vsi projekti

Ne odlašajte,
vpišite se že danes

Vpis Vpis Vpis