Skoči na glavno vsebino
Začetna integracija priseljencev (ZIP) 2021 - 2023

Začetna integracija priseljencev (ZIP) 2021 - 2023

Vsebinski povzetek programa

Začetni modul programa ZIP omogoča pridobivanje znanja za osnovno sporazumevanje v jeziku okolja in pridobivanje osnovnih informacij o zgodovini, kulturi in ustavni ureditvi nove države ob nastanitvi oziroma na začetku bivanja v Sloveniji. Vsebinsko in nivojsko je povezan z nadaljevalnim modulom. Znanje in védenje, predvidoma doseženo v začetnem modulu, je na ravni, ki je opisana v dokumentu Preživetvena raven v slovenščini (Pirih Svetina et al., 2004). Sestavljen je iz sedmih vsebinskih področij.

 

0. Uvod v izobraževanje
 

I. Osebna identiteta

 1. sklop: Predstavljanje in pozdravljanje
 2. sklop: Stik z novo deželo, Slovenija in njeni prebivalci

 

II. Stanovanje in bivanje, družina in dom

 1. sklop: Družina
 2. sklop: Stanovanje in bivanje

 

III. Trg dela in delovno mesto

 1. sklop: Iskanje dela
 2. sklop: Na delu
 3. sklop: Ob delu (Zlasti v povezavi s pravicami)

 

IV. Zdravje in socialna varnost

 1. sklop: Zdravje
 2. sklop: Socialna varnost

 

V. Izobraževanje

 1. sklop: Predhodna izobrazba
 2. sklop: Vseživljenjsko učenje
 3. sklop: Šolanje otrok

 

VI. Javno življenje v Sloveniji

VII. Slovenska zgodovina, kultura, ustavna ureditev

 

Nadaljevalni modul omogoča pridobivanje znanja za osnovno sporazumevanje v jeziku okolja in pridobivanje osnovnih informacij o družbi, življenju, zgodovini, kulturi in ustavni ureditvi države sprejema.Znanje in védenje, predvidoma doseženo v modulu, je na ravni A2, kot je opisana v dokumentu Skupni evropski jezikovni okvir (za udeležence, ki so po začetnem modulu dosegli raven A1.1) oz. B1 (za ostale). Sestavljen je iz desetih vsebinskih področij in uvodnega modula.

 

0. Uvod v izobraževanje

 1. sklop: Predstavitev programa in poteka izobraževanja
 2. sklop: Izkušnje udeležencev z učenjem in z učenjem Slovenščine

 

I. Osebna identiteta

 1. sklop: Predstavljanje, spoznavanje
 2. sklop: Življenje v novi deželi
 3. sklop: Moje življenje, delo in interesi

 

II. Družina in dom

 1. sklop: Družina v novem okolju
 2. sklop: Stanovanje in bivanje
 3. sklop: Najem bivališča

 

III. Delo in poklic, trg dela

 1. sklop: Iskanje zaposlitve
 2. sklop: Na delu in ob delu
 3. sklop: Poklici v družbi

 

IV. Zdravje in socialna varnost

 1. sklop: Zdravje in higiena
 2. sklop: Zdravje otrok
 3. sklop: Socialna varnost
 4. sklop: Človekove pravice

 

V. Izobraževanje

 1. sklop: Predhodna izobrazba in njeno priznavanje
 2. sklop: Vseživljenjsko učenje
 3. sklop: Šolanje otrok

 

VI. Javno življenje

 1. sklop: Javne ustanove
 2. sklop: Storitve
 3. sklop: Družabno življenje

 

VII. Ekonomika

 1. sklop: Naročanje hrane in pijače
 2. sklop: Nakupovanje

 

VIII. Okolje in prostor

 1. sklop: Naravno okolje, rastline in živali
 2. sklop: Čas in vreme
 3. sklop: Orientacija v prostoru, promet

 

IX. Slovenska družba in ustavna ureditev

 1. sklop: Mediji
 2. sklop: Slovenija in Evropska unija
 3. sklop: Družbena ureditev in zakonodaja

 

X. Slovenska kultura, zgodovina in tradicija

 1. sklop: Zemljepis in zgodovina
 2. sklop: Slovenska kultura in kulturne ustanove
 3. sklop: Slovenska tradicija, prazniki in praznovanja