Medgeneracijsko sodelovanje


Medgeneracijsko sodelovanje je stoletja veljalo za nekaj samo po sebi umevnega. Posameznik se je z njim srečeval pretežno znotraj družine, starejši so prenašali svoje modrosti in izkušnje na mlajše. Na ta način so se znotraj družine med različnimi generacijami neformalno in priložnostno prenašala znanja, veščine, kompetence, norme in vrednote. Medsebojna pomoč je bila del življenja.

 

Danes je situacija drugačna. Sodelovanje  med generacijami, ki  ne poteka več spontano in le znotraj družine, potrebuje spodbude in prenos v širše socialno okolje. Pogosta prostorska ločenost staršev in otrok od starih staršev ter drugačen tempo življenja onemogoča delovanje stoletja uveljavljenega modela medgeneracijskega sodelovanja. 
 

Namen programa medgeneracijskega sodelovanja je predvsem:
 

•    zapolniti vrzel, ki je nastala zaradi drugačnega tempa življenja in prostorske ločenosti staršev in otrok od starih staršev ter ima za posledico globok kulturni prepad med generacijami,

•    zagotavljati možnosti za pozitivno vplivanje na pogosto negativna stališča, ki jih imamo ljudje do pripadnikov drugih generacij, še zlasti do starejših in staranja,

•    vključevanje pripadnikov ranljivih ciljnih skupin,

•    graditev solidarnosti, zaupanja in medsebojne pomoči med generacijami in posledično vzpostavitev učinkovitejšega delovanja skupnosti.

 

Medgeneracijsko sodelovanje povezujemo z delovanjem v skupnosti, zato v dejavnost vključujemo najrazličnejše organizacije.

Medgeneracijski center Kranj

Cesta talcev 7, 4000 Kranj

Telefon: 04 280 48 25

Mobitel: 041 724 134

e - naslov: mck@luniverza.si

 

 

Dragi obiskovalci LUK - medgeneracijskega centra, veseli smo, da lahko zopet odpremo naša vrata in izvajamo aktivnosti za vas v naši hiši.

Da bomo lahko vedno odprti, vas prosimo, da upoštevate naslednje ukrepe in navodila:

 

Higienski ukrepi v LUK - medgeneracijskem centru

 

Potek dela v LUK - medgeneracijskem centru za uporabnike

 

Potek dela v LUK - medgeneracijskem centru za izvajalce aktivnosti

 

 

Zemljevid lokacije