Delavnice za osebnostno rast otrok, mladostnic in mladostnikov

Delavnice z vsebinami za osebnostno rast otrok, mladostnikov in mladostnic so brezplačno na voljo vsem otrokom, mladostnikom in mladostnicam iz različnih oblik družin. 

Z delavnicami želimo nuditi možnost izobraževanja za osebnostno rast tudi otrokom, mladostnikom in mladostnicam iz socialno šibkih družin.

 

Tematsko bodo delavnice pokrivale naslednja področja:

- krepitev in prepoznavanje dobrih vsebin in lastnostih o sebi,

- krepitev in prepoznavanje dobrih vsebin in lastnostih o svojih starših,

- krepitev in prepoznavanje vsebin in lastnostih o drugačnih,

- krepitev, prepoznavanje in spodbujanje zadovoljstva na področjih osebnih uspehov,

- spodbujanje in pridobivanje osnov veščine SAMOAKTIVIZACIJE ,

- krepitev odgovornosti za lasten učni uspeh,

- spodbujanje nudenja pomoči vrstnikom,

- krepitev socialnih veščin,

- ozaveščanje lastnih spolnih stereotipov in prepoznavanje pomembnosti krepitve enakih možnosti 

  žensk in  moških,

- prepoznavanje smisla o nagradah in o načinu nagrajevanja,

- osveščanje o nasilju v šoli,

- spodbujanje čustvenega razvoja (primerno razvojnemu obdobju).

 

Informacije in prijave:

 

Mojca Rozman

T: 280 48 15

M: 041 724 134

E: mojca.rozman@luniverza.si