Oddaja prostorov v uporabo

 

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Ur list RS, št. 86/2010 in spr.) in na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11 in spr.), Ljudska univerza Kranj  objavlja naslednjo:


NameroLjudska univerza Kranj, kot upravljavka stvarnega premoženja Mestne občine Kranj,  bo v letu 2020 oddajala v občasno uporabo prostore:

v objektu na naslovu Cesta Staneta Žagarja 1, Kranj

- učilnice in
- poslovne prostore,

v objektu na naslovu Cesta talcev 7, Kranj

- učilnice in
- poslovne prostore,


Občasna uporaba navedenih prostorov bo mogoča na podlagi pisne vloge, ki jo interesenti naslovijo na Ljudska univerza Kranj, Cesta Staneta Žagarja 1, Kranj / info@luniverza.si in v času razpoložljivih terminov.  Za uporabo navedenih prostorov bo sklenjena Pogodba o občasni uporabi prostorov.

Vse dodatne informacije o občasni uporabi učilnic, poslovnih prostorov in večnamenske dvorane so na voljo na naslednjih stikih:

telefon:    04 280 48 00
E-naslov: info@luniverza.si

Sklepanje pogodb o občasni uporabi prostorov bo možno s 1.1.2020 dalje.


Kranj, 23. 12. 2019